ZMLUVY - FAKTÚRY - OBJEDNÁVKY od 01.01.2012


Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Suma s DPH Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
30.10.2020 Zmluva o návratnej fnančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
2020/327
154,108.00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičová 5, 817 82 Bratislava
detail
30.10.2020 Zmluva o nájme bytu
2020/316
109.18 Ján Mišičák a manželka Mária Mišičáková
Rajec
detail
30.10.2020 Zmluva o nájme bytu
2020/317
38.53 Peter Hudek
Rajec
detail
30.10.2020 Zmluva o nájme bytu
2020/318
118.39 Katarína Čatlóšová
Rajec
detail
30.10.2020 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme bytu
2020/319
0.00 Michaela Lihositová a manžel Jakub Lihosit
Rajec
detail
30.10.2020 Zmluva o nájme bytu
2020/320
116.78 Tomáš Mišo a manželka Miriam Mišová
Rajec
detail
30.10.2020 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme bytu
2020/321
0.00 Tomáš Mišo a manželka Miriam Mišová
Rajec
detail
30.10.2020 Zmluva o nájme bytu
2020/322
76.52 Melánia Ondrejková
Hlohovec
detail
28.10.2020 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme hrobového miesta
2020/305
0.00 Peter Ščibran
Rajec
detail
27.10.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2020
2020/323
300.00 Slovenský zväz včelárov ZO SZV Vojtecha Križana Rajec
Fačkov 80, 013 15 Rajecká Lesná
detail
27.10.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2020/315
179,550.02 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
detail
23.10.2020 Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov
2020/312
80.00 Žilinský útulok o. z.
Mojšova Lúčka, 011 76 Žilina
detail
21.10.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2020
2020/301
300.00 Aktívny park Rajec, občianske združenie
M. R. Štefánika 624/10, 015 01 Rajec
detail
21.10.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2020
2020/304
300.00 Slovenský zväz záhradkárov - PZ Rajec
1. mája 438/30, 015 01 Rajec
detail
21.10.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2020
2020/308
300.00 Jednota dôchodcov na Slovensku
Nádražná 284, 015 01 Rajec
detail
21.10.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2020
2020/313
1,700.00 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Rajec
Námestie A. Škrábika 41/7, 015 01 Rajec
detail
20.10.2020 Rámcová kúpna zmluva
2020/309
0.00 Koruna, s. r. o.
Bytčianska 114, 010 03 Žilina
detail
20.10.2020 Návrh poistnej zmluvy
2020/310
31.00 Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
detail
20.10.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2020
2020/311
4,800.00 Futbalový klub Rajec
Hollého 211, 015 01 Rajec
detail
19.10.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta
2020/307
10.00 Ján Rybár
Rajec
detail
16.10.2020 Kúpna zmluve o prevode vlastníctva nebytového priestoru, Zmluva o zriadení predkupného práva s vecnými účinkami, Zmluva o zriadení vecného bremena
2020/306
4,050.00 MUDr. Anna Smiešková
Žilina
detail
15.10.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2020
2020/302
300.00 Rodinné centrum Paletka, OZ
Námestie A. Škrábika 5, Rajec
detail
12.10.2020 Zmluva o odbornej výchovno-vzdelávacej činnosti a zodpovednosti za deti
2020/300
0.00 Mgr. Silvia Frišová
Hlboká cesta 8378/20E, 010 01 Žilina
detail
12.10.2020 Rámcová zmluva na dodávku "mäsa, údenín a mäsových výrobkov"
220/299
0.00 BRIPET, s. r. o.
018 22 Pružina 119
detail
09.10.2020 Rámcová zmluva na dodávku "mäsa, údenín a mäsových výrobkov"
2020/298
0.00 BRIPET, s. r. o.
018 22 Pružina 119
detail
09.10.2020 Poistná zmluva
2020/297
2,802.06 Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
detail
09.10.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta
2020/303
20.00 Vojtasová Anna
Rajec
detail
08.10.2020 Zmluva o dielo
2020/291
386,666.40 Skanska SK, a. s.
Krajná 29, 821 04 Bratislava
detail
07.10.2020 Zmluva o budúcej Zmluve o zriadení vecného bremena
2020/294
0.00 CREATIVE SAN, s. r. o.
Smreková 3094/15, 010 07 Žilina
detail
07.10.2020 Návrh poistnej zmluvy
2020/296
53.00 Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
detail
02.10.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 2020/153
2020/290
212,643.74 EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
detail
02.10.2020 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
2020/292
107.89 Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
detail
02.10.2020 Zmluva o odbornej výchovno-vzdelávacej činnosti a zodpovednosti za deti
2020/295
0.00 Mgr. Silvia Frišová
Hlboká cesta 8378/20E, 010 01 Žilina
detail
30.09.2020 Zmluva o nájme hrobového miesta
2020/288
10.00 Jana Gajdošová
Rajec
detail
30.09.2020 Zmluva o vinkulácií
2020/289
6,950.01 Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
detail
30.09.2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov
2020/184
320.39 DENTAL PREVENT, s. r. o.
Hollého 200, 015 01 Rajec
detail
30.09.2020 Zmluva o nájme bytu
2020/222
135.82 Zuzana Úradníková
Rajec
detail
30.09.2020 Zmluva o nájme bytu
2020/223
91.89 Anna Praznovcová
Rajec
detail
30.09.2020 Zmluva o nájme bytu
2020/224
93.57 Daniel Pekara
Rajec
detail
30.09.2020 Zmluva o nájme bytu
2020/225
130.73 Marta Pekarová
Rajec
detail
30.09.2020 Zmluva o nájme bytu
2020/226
116.76 Katarína Hudeková a manžel Mário Mušuka
Rajec
detail
30.09.2020 Zmluva o nájme bytu
2020/227
76.68 Matej Domanický
Rajec
detail
30.09.2020 Zmluva o nájme bytu
2020/228
120.03 Patrícia Gaňová a manžel Daniel Gaňa
Rajec
detail
30.09.2020 Zmluva o nájme bytu
2020/229
90.50 Mário Moravčík
Rajec
detail
30.09.2020 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme bytu
2020/230
0.00 Anna Mikuľová
Rajec
detail
30.09.2020 Zmluva o nájme bytu
2020/231
118.98 Beáta Trnovcová
Rajec
detail
30.09.2020 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme bytu
2020/232
0.00 Beáta Trnovcová
Rajec
detail
30.09.2020 Zmluva o nájme bytu
2020/233
88.09 Marián Krajčoviech
Rajec
detail
30.09.2020 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme bytu
2020/234
0.00 Erika Repková
Rajec
detail
30.09.2020 Zmluva o nájme bytu
2020/235
98.48 Ján Repka
Rajec
detail
« späť 1 2 3 4 12 24 35 46 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa