FPU: Mestská knižnica s novou tvárou - 3. etapa (7/2022 - 6/2023)

Logo - Fond na podporu umenia (JPG)

 Projekt - Mestská knižnica s novou tvarou - 3. etapa

 

Plagát - Mestská knižnica s novou tvárou - 3. etapa (Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia) JPG            

       Mestská knižnica v Rajci je už tretí rok po sebe projektovo úspešná. V 1. etape boli rekonštruované vnútorné priestory knižnice a v 2. etape sa vďaka projektu zakúpilo pre knižnicu 131 kusov kníh. V roku 2022 sa Mesto Rajec opäť zapojilo do projektovej výzvy Fondu na podporu umenia a po tretíkrát bol projekt úspešný.

        Knižnice patria k edukačným inštitúciám, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu všetkých vekových kategórií. Mestská knižnica sa pravidelne snaží o knižničnú akvizičnú činnosť, ktorá je pre inováciu knižničného fondu nevyhnutná. Keďže mestskú knižnicu navštevujú čitatelia všetkých vekových kategórií, bol aj tohtoročný projekt zameraný na knižničné akvizície pre detských aj dospelých čitateľov v kategórii beletrie, aj odbornej literatúry. Fond na podporu umenia v roku 2022 podporil projekt mestskej knižnice sumou 3000 eur. Mesto Rajec projekt spolufinancovalo sumou 524,63 eur. Za celkovú sumu 3524,63 eur sa podarilo zakúpiť dokopy 309 kníh. Z celkovej sumy bolo viac ako 20 % financií podľa zásad FPU použitých na zakúpenie publikácií, ktoré boli pri písaní alebo vydaní podporené Fondom na podporu umenia. Z celkového počtu 309 kníh bolo zakúpených 132 kusov beletrie, z toho 40 detektívok. Náučná literatúra pre dospelých sa rozšírila o 27 akvizícií, literatúra faktu o 5 kusov. Sekcia životopisov sa rozrástla o 6 kusov, sci-fi 2 kusy, beletria písaná po anglicky o 1 kus a poézia o 2 kusy.

             Oddeleniu detskej a mládežníckej literatúry bola opäť venovaná zvýšená pozornosť. Mládežnícka náučná literatúra bola obohatená o 13 kusov, poézia o 3 kusy. Časť venovaná mýtom, legendám a povestiam sa rozrástla o 4 kusy, 1 kus pribudol pre najmenšie deti ako leporelo. Rozprávkové knihy sme obohatili o 4 kusy, a v delení podľa veku pribudlo najviac kníh: literatúra pre deti od 6 rokov bola obohatená o 33 kusov, pre deti od 9 rokov o 42 kusov a pre mládež od 12 rokov o 34 kusov.

             Pevne veríme, že 309 kusov nových publikácií obohatí nielen náš knižničný fond, ale že sa opäť zvýši spokojnosť čitateľov, ktorí Mestskú knižnicu v Rajci navštevujú. A čo by nás potešilo ešte viac, ak by sa aj vďaka novým knihám rozšíril rad našich čitateľov. Príďte a nechajte sa vtiahnuť do pútavých dejov, či rozšíriť svoje obzory v sekcii náučnej literatúry. Tešia sa na vás pracovníci Mestskej knižnice v Rajci.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Júlia Marcinová, odd. kultúry a športu MsÚ Rajec

Snímky: archív MsÚ

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa