Informačný podcast Mesta Rajec - september 2022

 

Počúvate informačný podcast mesta Rajec vydaný v mesiaci september 2022:

 

Rekonštrukcia mestského úradu pokračuje. Samotné práce napredujú aj napriek nepriaznivej situácii na stavebnom trhu bez akéhokoľvek omeškania. Už v auguste bolo možné vidieť zo severnej strany finálny vzhľad, aký budova nadobudne po zrealizovaní celého projektu. Predmetom projektu rekonštrukcie budovy MsÚ je zníženie energetickej náročnosti budovy a spotreby energií, ktorá by mala byť takmer 90-percentná. „Pri súčasnom zvyšovaní cien energií prišiel tento projekt v hodine dvanástej, a preto sme sa s poslancami zhodli, že jednoducho musíme tento nárast dofinancovať. Keďže riešenia a opatrenia vlády a jednotlivých ministerstiev na dofinancovanie týchto projektov prichádzajú veľmi pomaly, sme nútení situáciu riešiť formou úverových prostriedkov. Postupne však jednotlivé operačné programy vydávajú usmernenia, na základe ktorých je možné získať prostriedky na dofinancovanie projektov,“ doplnil primátor Rajca Milan Lipka.


Toto sa týka aj ďalšieho rozpracovaného projektu – výstavby multifunkčného ihriska, ktorá je v dôsledku takéhoto nepredvídateľného navýšenia rozpočtu už niekoľko mesiacov prerušená. Predstavitelia mesta však vyjadrili nádej, že v čase vydania tohto čísla mesačníka Rajčan už budú práce pokračovať. Ďalšie dva projekty – revitalizácie vnútroblokov sídlisk – jeden na uliciach 1. mája a Obrancov mieru, druhý na Ružovej a Smrekovej – sú v takom stave, že sú na ne schválené eurofondové prostriedky, je vysúťažený zhotoviteľ, ale oproti sume schválenej z eurofondov je vysúťažená suma vyššia o približne 57-tisíc eur. Zmluva o dielo zatiaľ nebola uzatvorená, nezačali ešte ani práce. V čase prípravy tohto podcastu primátor s poslancami zvažujú, či do týchto dvoch projektov ísť. Na jednej strane je navýšenie rozpočtu a zahrnutie tejto sumy do úveru, na strane druhej je, že ak do projektu nepôjdu, vrátia viac ako 340-tisíc eur, ktoré naň získali. Navnivoč vyjdú tiež prostriedky, ktoré investovali do prípravy žiadosti o eurofondy, projektovej dokumentácie atď.


Na námestí pribudol samoobslužný stojan na bicykle. Je určený na opravu akéhokoľvek bicykla, kolobežky či detského kočíka. Je na ňom možné opraviť defekt, podoťahovať skrutky a pod. Ide o veľmi užitočnú vec, keď si ľudia zvyknú, napríklad ak nemajú doma potrebné náradie, tak príde určite vhod. Obsahuje všetko najčastejšie používané náradie a pumpu. Pribudne k nemu nabíjačka na elektrobicykle, tu ešte prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa. Všetky tieto prvky cyklistickej infraštruktúry získali vďaka Krajskej organizácii cestovného ruchu – Žilinský turistický kraj, čiže mesto Rajec nevynaložilo vlastné finančné prostriedky.


V súčasnosti riešia obce a mestá energetické problémy, ktoré súvisia hlavne s vojnou na Ukrajine. Bohužiaľ, bez nijakej pomoci vlády mestám a obciam sú nútení hľadať riešenia, ako situáciu zvládnuť bez toho, aby mala fatálne následky. „Ja konkrétne vidím možnosť, ako aspoň sčasti zmierniť následky skokového nárastu cien energií v osadení fotovoltiky na mestské budovy. Prioritne na tie, kde je spotreba elektrickej energie najvyššia. Týka sa to najmä budovy MsÚ, školy a materských škôl, kde sú kuchyne. Samozrejme, takáto investícia je veľmi finančne náročná, preto na jeseň predložím na rokovanie zastupiteľstva konkrétny návrh, ktorý ak bude schválený, budeme ho realizovať čo najskôr v tomto roku,“ vysvetlil Milan Lipka primátor Rajca.


V uliciach mesta sa každodenne stretávame s množstvom spoluobčanov, ktorí sa prechádzajú so svojimi psami. Mnohí z nich sú zodpovední a ohľaduplní, okamžite odstraňujú výkaly, aby nedošlo k znečisteniu verejného priestranstva. Nájdu sa však aj takí, ktorí nedbajú o čistotu a hygienu v uliciach mesta a výkaly ich psích miláčikov nechávajú bez povšimnutia. Príslušníci Mestskej polície Rajec vykonali v období ôsmich mesiacov tohto roka 388 kontrol ľudí, ktorí počas prechádzky viedli psa. Počas nich zistili 10 osôb, ktoré bezprostredne neodstránili psie výkaly, čím došlo k znečisteniu verejného priestranstva. Taktiež zistili 13 držiteľov psov, ktorí nezabránili voľnému pohybu svojho domáceho miláčika a odchytili 12 zatúlaných psov. Mestská polícia upozorňuje, že aj naďalej bude venovať zvýšenú pozornosť problematike znečisťovania verejného priestranstva neodstránenými psími výkalmi a nezabráneniu voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených a bude postihovať každé takéto porušenie zákona.


Kultúrne leto je úspešne za nami, môžeme sa tešiť na jeseň. Oddelenie kultúry a športu pre vás toto leto pripravilo naozaj bohatý kultúrny program, v ktorom si určite každý našiel niečo pre seba. Teraz sa pozrime na to, čo nás čaká najbližšie mesiace. Už tento víkend 11. septembra o 18. hodine sa v kultúrnom dome predstaví divadelný súbor Kožkár s predstavením Tretia sudba. Blíži sa tiež obdobie zábav či plesov, a preto sme si pre vás pripravili 8-týždňový kurz spoločenských tancov, ktorý začína už 28. septembra v kultúrnom dome každú stredu o 19. hodine. Prihlásiť sa môžete online na www.rajec.sk v sekcii kultúra. Milovníkov dobrej hudby poteší koncert Karmen Pál-Baláž, ktorý sa uskutoční v kultúrnom dome 8. októbra o 18. hodine.


Tento rok sa členky Klubu paličkovanej čipky zúčastnili medzinárodného festivalu v Krakovanoch. V rámci tejto akcie sa vždy organizuje súťaž, tento rok pod názvom Spomienka na Víťazoslava Mišíka. Svoje práce poslali Jarmila Jantoščiaková, Božena Kasmanová, Magda Tyrolová a Alena Vítková. Prvé miesto za kompozíciu „Púpava“ získala u diváckej poroty Magda Tyrolová, odborná porota jej udelila za túto prácu druhé miesto. Sú to veľmi pekné ocenenia pre Magdu, ktorá nepaličkuje dlho a má rodinné povinnosti. V júni sa konal festival Čipka v Honte a na súťaž Lúka plná kvetov poslali svoje práce Božena Kasmanová a Lýdia Pekaríková, tá získala za svoju prácu špeciálnu cenu od Ústredia ľudovej umeleckej výroby.


Rajecký maratón a rajecký jarmok – to je veľký deň pre naše mesto a nepochybne naše druhé Vianoce. Túto vetu sa opäť podarilo naplniť aj počas tohtoročnej druhej augustovej soboty.


Do Rajca si našlo cestu 1 200 pretekárov z rôznych kútov Slovenska i z okolitých štátov, aby zažili nenapodobiteľnú atmosféru Rajeckého maratónu a jeho pridružených disciplín. Na uzavretej trati sme boli svedkami skvelých výkonov, najväčšiu pozornosť pútal Tibor Sahajda z Cassovia Running Team z Košíc, ktorý zabehol polmaratón v novom traťovom rekorde – 01:08:00. V maratóne sa najlepšie darilo Tomášovi Kopčíkovi, ktorý do Čičmian a späť zabehol za 2:44:01. Naša zvedavosť smerovala najviac k Rasťovi Kalinovi, ktorý mal aj podľa vlastných slov vysoké očakávania, no zažil doposiaľ nevídanú krízu. Čas 2:50:13 je však stále úžasný výkon a priniesol mu tretie miesto v celkovom poradí a prvé v kategórii nad 40 rokov. Jeho meno tak bude opäť vyryté na tabuľu najrýchlejších rajeckých maratóncov.


Sofia Pauková z Tenisového klubu Rajec cez letné prázdniny intenzívne trénovala a zároveň sa zúčastňovala domácich a zahraničných turnajov. Prvý úspech sa dostavil v júli na turnaji v Rakúsku na Tennis Europe v kategórii U14. Spolu s Lujzou Zimenovou zo Žiliny to dievčatá dotiahli vo štvorhre až do finále, v ktorom nechýbalo veľa k turnajovému víťazstvu. V auguste sa Sofia zúčastnila v rámci prípravy na medzinárodný turnaj v Budapešti národného podujatia do 14 rokov kategórie B v Žiline. V dvojhre sa dostala až do finále a vo štvorhre vybojovala spolu s Nelou Kuriľákovou z Prešova titul. Hráčku čakajú posledné mesiace sezóny v kategórii starších žiačok a prechod do kategórie dorasteniek, kde držíme opäť palce pri zbieraní ďalších skúseností a úspechov.


Ďakujeme za pozornosť, tento podcast sme pripravili v spolupráci s Mestom Rajec. Ďalšie vydanie si budete môcť vypočuť v októbri 2022.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa