Logo - Rajčan (JPG) RAJČAN 7-8/2022
 
V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Alchýmia triedenia odpadu; Poďakovali sme darcom krvi; Kordovánky doniesli zlato; Spoločenská rubrika.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa