Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia

volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov

v roku 2022 v Rajci

 

 

Linky na vzory kandidátnych listín:

 

Vzory oznámení pre delegovanie do volebných komisií (odkaz na webstránku ministerstva vnútra):

https://www.minv.sk/?selfgov22-vzory08

 

Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí (odkaz na webstránku ministerstva vnútra):

https://www.minv.sk/?selfgov22-vzory04

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí – Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený (odkaz na webstránku ministerstva vnútra):

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/200_selfgov22/sg22_41tavoso/WSG22_11Info1.pdf

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený (odkaz na webstránku ministerstva vnútra):

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/200_selfgov22/sg22_42tavvuc/WSG22_11Info2.pdf

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022: INFORMÁCIA O SPÔSOBE HLASOVANIA (odkaz na webstránku ministerstva vnútra):

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/200_selfgov22/sg22_41tavoso/WSG22_11Info3.pdf

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa