Informačný podcast Mesta Rajec - júl/august 2021

 
 
 

Počúvate informačný podcast mesta Rajec, vydaný v mesiaci júl 2021


V júni tohto roku navštívili mesto Rajec viacerí vzácni hostia, štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby Katarína Bruncková, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, národný cyklokoordinátor Peter Klučka a pretekár v cestnej cyklistike Juraj Sagan. Dôvodom návštevy bolo slávnostné otvorenie novovybudovaného cyklochodníka Rajec – Šuja. Chodník bol síce dokončený ešte v minulom roku, avšak kvôli pandemickým opatreniam nebola možnosť slávnostne ho otvoriť. Chodník vznikol vďaka dotácii ministerstva dopravy vo výške viac ako 200 000 eur. Tieto prostriedky boli využité mimoriadne efektívne, keď zoberieme do úvahy, že hlavným benefitom je bezpečnosť najzraniteľnejšej zložky dopravy – chodcov a cyklistov, ktorých sme odklonili z frekventovanej cesty I. triedy na bezpečný cyklochodník. Aj keď patrí k tým kratším, spojili sa ním ďalšie dva chodníky a uľahčili, dochádzanie za prácou a do školy.


Májové mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané hlavne kvôli schváleniu zmeny a doplnku územného plánu. Okrem toho poslanci schválili aj predloženie žiadostí o eurofondy na revitalizáciu vnútrobloku medzi bytovými domami na uliciach 1. mája a Obrancov mieru a na sídlisku Sever. Neskôr v júni sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie, kde poslanci schválili opätovné predloženie žiadosti o fondy na vodozádržné opatrenia na ZŠ Lipová a na oboch materských školách. Čo sa týka zmeny a doplnku územného plánu, obsahuje viaceré úpravy s cieľom umožniť stavať v niektorých lokalitách, kde to predtým nebolo možné, podstatné je aj to, že môže pokračovať proces jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Záhumnie.


Základná informácia ohľadom budúcej výstavby v Rajci je, že približne 17 hektárov pozemkov medzi kúpaliskom a Tescom, v súčasnosti využívaných na poľnohospodárske účely, bude v budúcnosti rozparcelovaných na stavebné pozemky na individuálnu aj hromadnú bytovú výstavbu s chodníkmi, cestami a sieťami. Medzičasom sa uskutočnilo zasadnutie prípravného výboru, máme už vybratého zhotoviteľa jednoduchých pozemkových úprav a Okresný úrad v Žiline už aj vydal rozhodnutie o jednoduchých pozemkových úpravách v lokalite Záhumnie. Čiže proces už naplno beží a je to naozaj dobrá správa pre tých, ktorí chcú stavať, pretože v Rajci je po bývaní naozaj obrovský dopyt.


Domov vďaky, rozpočtová organizácia mesta Rajec, získal finančný príspevok 4 500 eur na rekonštrukciu sprchového kúta a toaliet v zariadení. Schválili ho poslanci na júnovom mestskom zastupiteľstve. Prevažná väčšina príjmov zariadenia plynie z pravidelných mesačných platieb klientov. Ďalším zdrojom je štátny príspevok a príspevok od zriaďovateľa – mesta Rajec. Zariadenie nemá zo svojich príjmov možnosť vytvárať finančné rezervy, ktoré by použilo na materiálny nadštandard či financovanie mimoriadnych výdavkov.


Mesto Rajec pripravuje spoločenské stretnutie pre občanov, ktorí dovŕšili 75 rokov a viac, na ktorom dostanú aj vecný dar. Doteraz navštevovali starších občanov členovia sociálno- zdravotnej komisie, čo však už v súčasnosti nie je možné v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Tí, ktorí majú o toto stretnutie záujem, môžu svoje kontaktné údaje nahlásiť na Mestskom úrade v Rajci na I. poschodí, č. dv. 1 a 2, prípadne telefonicky na číslo 041/507 65 11 alebo e-mailom na adresu podatelna@rajec.sk. Návratku k tomuto stretnutiu nájdete v aktuálnom vydaní mesačníka Rajčan. Odovzdať ju môžete do podateľne mesta alebo do schránky mestského úradu. O termíne spoločenského stretnutia budeme občanov následne informovať.


Mesto Rajec pripravilo od 18. 6. 2021 zmenu v spôsobe zverejňovania jubilantov v spoločenskej rubrike mesačníka Rajčan. Nariadenie GDPR, teda všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov, ktoré stojí nad slovenským ústavným zákonom, musia dodržiavať všetky organizácie a inštitúcie pracujúce s osobnými údajmi. Meno a priezvisko spadajú do kategórie osobných údajov a bez súhlasu dotknutých osôb by ich zverejňovanie porušovalo spomínané nariadenie. Ak budete chcieť byť zverejnení, zastavte sa na mestskom úrade. V prípade občanov, ktorí slávia v blížiacom sa mesiaci 65 a viac rokov života a majú záujem zverejniť svoje jubileum v mesačníku Rajčan, je možnosťou len osobná návšteva Mestského úradu. Tu jubilant podpíše žiadosť o zverejnenie svojho jubilea a súhlas so zverejnením. V prípade imobilných obyvateľov, ktorí by chceli byť v rubrike zverejnení, stačí zavolať na telefónne číslo 0918 592 966 alebo zaslať žiadosť e-mailom na adresu alena.urikova@rajec.sk. Poverená osoba potom prinesie súhlas so spracovaním osobných údajov priamo k jubilantovi domov.


Aj tento rok si môžu obyvatelia a návštevníci mesta vychutnať kultúrne podujatia v rámci Rajeckého kultúrneho leta. Pekné počasie a dobrá spolupráca medzi záchrannými zložkami, Cenzuálnym spolumajiteľstvom a Technickými službami mesta Rajec sa postarali o krásne dopoludnie pre deti na podujatí Rajecký deň detí. Školáci a Rajčania sa zapojili do čistenia okolia mesta a prírody v rámci Dňa Zeme, zapojili sa aj do súťaže o najväčšiu vyzbieranú kopu smetí. Víťazi dostali darčekové predmety od mesta Rajec. V kostole sv. Ladislava odštartoval tretí ročník festivalu Pro Musica Nostra Thursoviensi, okrem viacerých iných podujatí môžeme spomenúť Jánsku vatru, tento rok v ekologickejšej verzii s vratnými pohármi s motívom mestskej radnice.


Ak chcete mať vždy aktuálne informácie o dianí v meste Rajec, stiahnite si zdarma do vášho mobilného telefónu aplikáciu Rajec. Formou bleskových správ sa dozviete napríklad o výpadkoch prúdu, plynu, vody, organizovaných športových či spoločenských akciách. Aplikáciu Rajec si môžete stiahnuť na Google Play alebo AppStore.


Ďakujeme za pozornosť, tento podcast sme pripravili v spolupráci s mestom Rajec. Ďalšie vydanie si budete môcť vypočuť v septembri 2021.

 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa