Fond na podporu umenia - logo

Mestská knižnica v Rajci získala na akvizíciu knižničného fondu podporu z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia

ČÍTAJME DEŤOM A S DEŤMI!

Oddelenie kultúry Mestského úradu v Rajci sa pravidelne zapája do rôznych projektov na získanie finančných prostriedkov z rôznych grantových programov. Nebolo tomu inak ani v roku 2017.

Na konci leta sme boli úspešní v získaní finančných prostriedkov na akvizíciu knižného fondu v Mestskej knižnici v Rajci. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. V rámci vypracovaného projektu Čítajme deťom a s deťmi! sme rozšírili knižničný fond pre deti a mládež o 274 kníh v hodnote 2005,68 eur. 1900 eur sme získali z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu a 5 % (105,68 eur) z celkovej sumy sme investovali z vlastných zdrojov.
Čítajme deťom a deťmi! - plagát

Viac ako 10 % všetkých zakúpených kníh sú knihy vydané s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Knižný fond sme rozšírili o množstvo noviniek pre všetky vekové kategórie. Mladý čitateľ od 6 do 20 rokov si môže vybrať z rozmanitých kníh. Zakúpili sme rozprávkové príbehy pre najmenšie deti, s veľkými písmenkami pre prváčikov, rozšírili sme fond o množstvom dobrodružnej literatúry, o rôzne povesti, rozprávky, poéziu, dnes tak obľúbenú fantasy literatúru či rôznorodé denníky písané zábavnou formou s množstvom karikatúr, dievčenské romány, literatúru zaradenú do povinnej literatúry na školách a množstvo inej. Nezabudli sme ani na náučnú literatúru, z ktorej sa môžu naši čitatelia dozvedieť množstvo informácií či už o vesmíre, o zvieratkách, o rôznych krajinách, ľudových tradíciách či si môžu vyskúšať domáce vedecké pokusy...

O tom, že sme vybrali dobre, svedčia nadšené ohlasy našich čitateľov.

Dúfame, že aj tieto novinky prilákajú do našej knižnice ďalších čitateľov a možno aj nových zákazníkov, na ktorých sa tešia všetci pracovníci Mestskej knižnice v Rajci.

Z. Ščasná, odd. kultúry MsÚ Rajec; snímky: Z. Ščasná

 

Tlačová správa o získaní podpory z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia zverejnená v mesačníku Rajčan 1/2018, s. 7 (súbor PDF)

 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa