MESTSKÝ ÚRAD - 2. POSCHODIE - ZRUBY Rajec, s.r.o.; Libuše Jasenovcová, vedenie účtovníctva; TILIA - t, s.r.o - Ivan Toman; GPR prevádzková, s.r.o.; CONGRESS CENTRE Rajec, s.r.o.; EKOTHERM - Ladislav Galko; REALITY Rajec; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina - pracovisko Rajec; Agentúra sprostredkovania zamestnania a poradenstva v oblasti služieb zamestnanosti; Medzinárodná kamiónová doprava; Urbárske pozemkové spoločenstvo Šuja; Mestská polícia Rajec; Geodetická kancelária - BV Plan, s.r.o. - Vlastimil Bielik; Prvá stavebná sporiteľňa; SKITRANS, s.r.o.; PROXIMA. a.s.; Dekolux, s.r.o.; Advokátska kancelária - JUDr. Anna Kecerová Veselá, advokátka; Cesty za poznaním, cestovná kancelária; Cestovateľský akademický klub, s.r.o.; Kooperatíva Poisťovna, a.s. , obchodné zastúpenie - Natália Matejičková;
MESTSKÝ ÚRAD - 2. POSCHODIE
 
Mestský úrad 2. poschodie
 
1-4 ZRUBY Rajec, s.r.o.
5 Libuše Jasenovcová, vedenie účtovníctva
6-8 TILIA - t, s.r.o - Ivan Toman
11 GPR prevádzková, s.r.o.; CONGRESS CENTRE Rajec, s.r.o.
12 EKOTHERM - Ladislav Galko
13 REALITY Rajec
14-19 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina - pracovisko Rajec
20
Agentúra sprostredkovania zamestnania a poradenstva v oblasti služieb zamestnanosti;
Medzinárodná kamiónová doprava;
Urbárske pozemkové spoločenstvo Šuja;
21 Mestská polícia Rajec
22 Geodetická kancelária - BV Plan, s.r.o. - Vlastimil Bielik
24 Prvá stavebná sporiteľňa
25 SKITRANS, s.r.o.
26 PROXIMA. a.s.; Dekolux, s.r.o.;
27 Advokátska kancelária - JUDr. Anna Kecerová Veselá, advokátka
28 Cesty za poznaním, cestovná kancelária, s.r.o.; Cestovateľský akademický klub, s.r.o.
29 Kooperatíva Poisťovna, a.s. , obchodné zastúpenie - Natália Matejičková
 
 
naspäť
Mestský úrad - orientačný plán; úvodná stránka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa