č. 2/2015
AKTUALITY Z MESTA
 
Na otázky odpovedá Ing. Ján Rybárik, primátor mestaIng. Ján Rybárik, primátor mesta
 
NÁJOMNÍCI V MEDIKE UŽ BÝVAJÚ
Novozvolený poslanec mestského zastupiteľstva Stanislav Albert sa vzdal poslaneckého mandátu. Ako sa bude postupovať ďalej?
Na začiatku januára bolo doručené na mestský úrad oznámenie, v ktorom sa poslanec za volebný obvod č. 04 Stanislav Albert z osobných dôvodov písomne vzdal poslaneckého mandátu.
V zmysle zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí „ak sa uprázdni v mestskom zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát“. Na základe Zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do MZ v Rajci nastupuje ako náhradník za p. S. Alberta p. Jana Koledová Žideková.
Túto skutočnosť sme zobrali na vedomie a ihneď na mimoriadnom zasadnutí MZ, ktoré sa uskutočnilo 15.1.2015, sme prijali uznesenie, v ktorom sme zobrali na vedomie zánik a uprázdnenie poslaneckého mandátu S. Alberta a vyhlásili nastúpenie Jany Koledovej Židekovej za poslankyňu MZ. Táto bude pozvaná na ďalšie zasadnutie MZ, aby zložila poslanecký sľub a stala sa poslankyňou mestského zastupiteľstva.
 
Poslednú januárovú sobotu ste odovzdávali kľúče od nových nájomných bytov, ktoré vznikli v budove bývalej Mediky. Sú všetky byty obsadené?
V sobotu 31. januára sme odovzdali kľúče nájomníkom od nových nájomných bytov a všetky byty majú svojich nájomníkov. Áno, v sobotu 31. januára sme odovzdali kľúče nájomníkom od nových nájomných bytov a všetky byty majú svojich nájomníkov. Niektorí sa ihneď začali aj sťahovať, dokonca tam niekoľkí aj bývajú.
Musím povedať, že sa veľmi teším z toho, že sa nám to podarilo zrealizovať za jeden rok. A či chceme alebo nechceme, musíme si uvedomiť, že vzniklo 67 bytov. Na porovnanie – toľko bytov nie je ani na celej Kmeťovej ulici, kde sú tiež iba samé bytové domy. Neviem, či si to ľudia vôbec uvedomujú, že v Medike je osem chodieb po 8 bytov – prirovnal by som to k ôsmim bytovým domom s ôsmimi bytmi. Veľmi nás teší skutočnosť, že ľudia sú šťastní, že im boli byty pridelené. Ihneď ako dostali kľúče, sa niektorí nasťahovali i napriek tomu, že ešte elektrárne musia zabezpečiť pripojenie jednotlivých bytov na samostatný elektromer.
Ale čo ma trápi a zaráža sú tie neprajné reči po Rajci. Začalo sa to pred voľbami fámou, že tam idemeV sobotu 31. januára sme odovzdali kľúče nájomníkom od nových nájomných bytov a všetky byty majú svojich nájomníkov. nasťahovať Rómov. Teraz to pokračuje rečami, že Mediku nám nikto nechce skolaudovať, pritom si ju kolaudujeme sami. A ďalšia vec čo ma zarazila je, že 20 ľudí, ktorí najskôr mali o byty vážny záujem a aj im byty boli pridelené, ich odmietli, že ich nechcú?!
Pre všetkých neprajníkov mám odkaz – žiadostí o pridelenie bytov prišlo na mestský úrad vyše 140 a nových bytov je „len“ 67 a každého, kto v Rajci mal vážny záujem o byt, sme uspokojili. Byty dostali pridelené prevažne Rajčania a budeme iba radi, ak ľudia, ktorí majú záujem o byt, si podajú žiadosť, aby sme sa mohli začať zaoberať ďalšou výstavbou bytov.
 
Interiér nových bytov
 Interiér nových bytov
 
Už sa začalo s výrobou interiérových plastových súčastí do automobilov vo firme KFTS?
Mám pre všetkých obyvateľov nášho mesta ďalšiu pozitívnu správu. V piatok 30. januára sa už začalo s výrobou prvých kusov plastových súčastí do automobilov vo firme KFTS. Od pondelka 2. februára sa už vyrába na dve pracovné zmeny a od stredy 4. februára sa bude vyrábať dokonca na tri pracovné zmeny.
Po meste sa opäť šíria informácie, že firma zamestnáva pracovníkov cez agentúru. Chcel by som to uviesť na pravú mieru.
Pracovníci, ktorí vyrábajú vo firme KFTS, sú kmeňoví zamestnanci a majú podpísanú zmluvu priamo s firmou KFTS – čím firma dodržala našu dohodu. Ale firma KFTS si zabezpečuje niektoré práce cez subdodávateľov (napr. stráženie, upratovanie a iné veci) a je možné, že tieto iné firmy zamestnali pracovníkov na upratovanie či stráženie cez agentúru. Aj títo pracovníci chodia do práce do KFTS, ale nie sú priamymi zamestnancami firmy KFTS.
 
Zima je v plnom prúde, ale predpokladám, že na meste sa už plánuje, čo sa bude v meste budovať či rekonštruovať v tomto roku.
Samozrejme, že už v týchto dňoch plánujem investičné akcie z rozpočtu mesta. V prvom rade chceme pokračovať v prácach, ktoré sme nestihli v minulom roku.
Jednou z prvých vecí by malo byť dokončenie prác na Kmeťovej ulici – výmena chodníka, ktorý sme už nestihli dorobiť v jeseni. K tejto rekonštrukcii máme všetko vyprojektované, mali sme však malé problémy zo Slovenskou správou ciest ohľadom odkanalizovania chodníka, na čom intenzívne pracujeme.
Ďalšou z vecí, ktorá je v tomto roku prioritná a čaká nás pri nej ešte veľa práce je úprava priestoru okolo nového nájomného domu, ktorý vznikol v priestoroch bývalej Mediky.
Ostatné úpravy a rekonštrukcie budú závisieť od nového mestského zastupiteľstva, ktoré by malo vyvinúť iniciatívu a malo by si na najbližších zasadnutiach určiť priority, čo chcú v meste zrealizovať.
 
Niekoľkokrát sme už spomínali, že do mesta prichádza nový zamestnávateľ, ktorý sa bude zaoberať výrobou mliečnych výrobkov. Máte nejaké novšie informácie o tejto firme?
V januári sme mali s konateľom tejto firmy rokovanie, na ktorom nám bližšie objasnil, aký majú zámer so svojou firmou v Rajci. Chcú u nás vyrábať syry, korbáčiky, jogurty a iné mliečne výrobky. Zatiaľ všetku svoju produkciu, ktorú vyrábajú v dvoch prevádzkach, distribuujú do Čiech a chceli by pokryť aj slovenský trh.
V súčasnosti začali s rekonštrukčnými prácami na Fučíkovej ulici a predpokladáme, že počas troch-štyroch mesiacov urobia čiastočnú rekonštrukciu, aby mohli presťahovať výrobu do Rajca. Postupne by mala firma zamestnať okolo 50 zamestnancov.
Za rozhovor ďakuje Šzá
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa