So smútkom v srdci sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia, kedy nás navždy opustil náš otec Milan Krajčoviech. Ako blesk z jasného neba, neúprosne udrela krutá správa, že náš spolupracovník, priateľ a dobrý človek Mgr. Eenest Marko Papranec už nie je medzi nami. Jeho životná púť sa skončila 18. septembra 2014.
č. 11/2014
SPOMIENKA
 
 
Milan Krajčoviech Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád.
S tichou spomienku ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
So smútkom v srdci sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia,
kedy nás navždy opustil náš otec Milan KRAJČOVIECH.
Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád nezabudne.
S láskou spomínajú manželka, synovia a dcéry s rodinami.
Za tichú spomienku ostatným ďakuje celá rodina.
 
 
 
 
Viem, ťažká chvíľa je, v posledných minútach navždy sa rozlúčiť s tým, kto nám blízky bol.
Deň po dni život svoj ku nášmu pripútal. Kus nášho života s ním kamsi unikol.
Mgr. Ernest Marco PapranecAko blesk z jasného neba, neúprosne udrela krutá správa, že náš spolupracovník, priateľ a dobrý človek
Mgr. ERNEST MARKO PAPRANEC
už nie je medzi nami. Jeho životná púť sa skončila 18. septembra 2014.
 Pán učiteľ Ernest Marco Papranec sa narodil 12.1.1945. Vyštudoval slovenský jazyk a dejepis. V roku 1965 sa so svojou manželkou Oľgou prisťahovali do Rajca, kde žili až do roku 2008. Stal sa otcom dvoch synov Ernesta a Norberta.
Všetci sme ho poznali ako človeka s hlbokou úctou k vzdelanosti a kultúre, zanieteného pedagóga, ktorý s neutíchajúcim zápalom, energiou, láskavosťou, dobrosrdečnosťou viac ako 40 rokov odkrýval stovkám svojich žiakov nenapodobiteľné pedagogické majstrovstvo.
Jeho poslaním bolo rozdávať múdrosť, cez ktorú učil ľudí byť slobodnými. Formoval bytosti, čo v jeho rukách ako hlina poddajná dostávala žiadané tvary ľudskosti. Svoj vzťah k materinskej reči prejavil aj účasťou v porotách literárnych súťaží a členstvom v redakčnej rade miestneho časopisu Rajčan.
Okrem toho bol zanietený športovec. Hrával a aj trénoval futbal, fandil volejbalu i tenisu. K týmto záľubám musíme pridať aj jeho všestrannosť a bravúrny prehľad zo všeobecných znalostí. 20 rokov bol „hlasom Rajeckého maratónu“, kde mu to ako komentátorovi úžasne sedelo. Jeho sýty hlboký hlas sa rozliehal široko ďaleko po celom meste, ba aj kus ďalej...
Od roku 1993 pôsobil vo funkcii riaditeľa Základnej školy na Lipovej ulici v Rajci. Riaditeľom bol 12 rokov. Za jeho pôsobenia vo funkcii riaditeľa dosiahla škola výborné výsledky v súťažiach či už vedomostných, športových alebo kultúrnych.
V roku 2008 odišiel do dôchodku a s manželkou sa odsťahovali do Černíka na južnom Slovensku, aby si v láske a porozumení užili zaslúžený odpočinok.
Osud to však zariadil inak a pán Ernest Papranec zomrel vo veku 69 rokov. Odišiel človek, ktorý celý svoj plodný život až do posledných chvíľ rozdával. Rozdával vedomosti, nové poznatky, rozdával nádej a optimizmus.
                       
                                         Česť jeho pamiatke!
 
                                                                                 Kolektív pedagógov ZŠ Lipová
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa