Mestské kultúrne stredisko Rajec a Kynologický klub Rajec
organizujú prvú výstavu krížencov a psíkov bez PP pod názvom 
R A J E C K Ý   K R Á S A V E C
Mestské kultúrne stredisko Rajec a Kynologický klub Rajec organizujú prvú výstavu krížencov a psíkov bez PP pod názvom  RAJECKÝ KRÁSAVEC - sobota 23. august 2014; informačný plagát
Sobota 23. august 2014
 
Program:
  9:00 - 10:00 Registrácia
                  štartovné 4 €; ďalšia kategória 1 €
  11:00 Začiatok výstavy
 
Kategórie:
  1. Najkrajšie šteniatko (psy a feny do 10 mesiacov)
  2. Najkrajší kríženec - pes
  3. Najkrajšia kríženka - sučka
  4. Najkrajší psík bez PP
  5. Najkrajšia fenka bez PP
  6. Najkrajší bull/molls psík bez PP (psy a feny zvlášť)
  7. Najkrajší veterán (psy staršie ako 7 rokov)
  8. Najšikovnejší psík
  9. Dieťa a pes (deti do 12 rokov)
10. Najkrajšie predvedný psík s PP (feny  a psy spolu)
11. Najlepšie zamaskovaná dvojica
12. TOP PES rozhodcu
13. TOP PES publika
 
Podmienky:
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny peukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny.
Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.
Počas akcie bude vyhradené označené miesto na kalenie psov. Upozorňujeme všetkých majiteľov psov na striktné dodržiavanie zákona č. 282/2002 Z.z. ... podmienky držania psov. Majiteľ, ktorého pes sa vykalí mimo vyhradené miesto a neuprace po svojom psovi bude pokutovaný.
Organizátori majú právo z akcie vyradiť nesocializované a agresívne psy.
 
Pre všetkých súťažiacich a návštevníkov bude pripravený bohatý sprievodný program - psí záchranári, psí tanečníci, policajní psovodi atď.


Viac informácii na priloženom plagáte. 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa