ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA
155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC
POLIKLINKA RAJEC
Telefónne čísla pracovísk
MUDr. Šulanová 041-5422169, 0915-445259
MUDr. Lalinská 041-5424414, 0903-923881
MUDr. Gazdík 041-5424375, 0902-814082
MUDr. Huljaková 0903-775609, 041-5422702
MUDr. Jakubesová 0908-913687, 041-5491193
Chirurgická ambulancia
MUDr. Kříž
0911-170332, 041-5424411
Očná ambulancia
MUDr. Sádecká
041-5422241
Interná ambulancia
MUDr. Viteková
041-5424367
ORL - ušné, nosné, krčné ambulancia
MUDr. Klučková
0903-631242
Gynekologická ambulancia
MUDr. Holešová & MUDr. Molnárová
0910-210102
Detská ambulancia
MUDr. Moravčíková
041-5423503, 0905-919970
Zubné laboratóriu
p. Kudlová, p. Slottová, Mgr. Kudla
041-5422375
Zubná ambulancia
Medika-Dent
0905-777770
Zubná ambulancia
MUDr. Chovancová
041-5424412
Rehabilitácia 0918-226414, 0908-227850
RTG pracovisko 0903-407940
Sanitky – dispečing 041-16155
 
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS LÚČ s.r.o.
Máte problém, čo s chorým členom rodiny?
Chcete si skrátiť pobyt v nemocnici na najnevyhnutnejšiu dobu?
Obráťte sa na agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS LÚČ s.r.o. so sídlom v Zbyňove.
Domáca ošetrovateľská starostlivosť je určená pre pacientov všetkých vekových skupín, ktorým môže byť poskytnutá kvalitná, profesionálna a komplexná ošetrovateľská starostlivosť.
Ide o starostlivosť v rodinnom prostredí po skončení ústavnej liečby, o akútne chorých bez potreby hospitalizácie, o chronicky chorých a o pacientov v terminálnych stavoch.
 
LEKÁRNE
Lekáreň pri Poliklinike 041-5422717, 5423640
Lekáreň pri Radnici, Námestie SNP 28, Rajec 041-5424404
Lekáreň na Námestí spol. s r.o., Sládkovičova 686, Rajec 041-5422127


Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa