Logo - Rajčan (JPG)  RAJČAN 1/2022
 
V tomto čísle si prečítate:
Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Termíny zberu odpadov v našom meste; Reštaurovanie farského kostola pokračuje; Rajecké gymnázium oslávilo 65 rokov; Spoločenská rubrika.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa