Prehliadka "VETERÁNOV" jún - 2004

Autor: Miroslav Bros, 08.02.2012