Okresný úrad Žilina - Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Kamenná Poruba

Autor: Zuzana Ščasná, 12.02.2021