Autor: Miroslav Bros, 22.02.2019
Voľby do Európskeho parlamentu - 2014 
 Voľby do Európskeho parlamentu 2019
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 vyhlásil
 
voľby do Európskeho parlamentu
 
a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019
 
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - úvodná stránka
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - úvodná stránka