Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 odst. 2 a § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie od 01.07.-30.09.2018

Autor: Miroslav Bros, 19.10.2018
naspäť
Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ podľa § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizovalo v období 01.04.2018 - 30.06.2018 tieto jednoduché zákazky s cenami vyššími ako 5000 €:
Identifikácia úspešného uchádzača
Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky
IČO Názov
48053546 Torvik s.r.o. 5 318,40 Zhotovenie základových pätiek v urnovom háji na cintoríne, údržba v objekte Domu smútku a Kult. dome
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 7 928,81 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 8/2018
614521 GFCH spol. s r.o. 68 558,10 Stavebné úpravy MŠ Mudrochova - zateplenie hospodárskeho pavilónu
48053546 Torvik s.r.o. 8 594,12 Chodník na novom cintoríne
36412678 DOSA Slovakia, s.r.o. 5 496,72 Obnova vodorovného dopravného značenia v meste
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 6 236,95 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 7/2018
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 7 681,48 Vodné, stočné, zrážky - MŠ a ŠJ OM, bytové domy Lúčna, S.Chalupku 1088, 1.mája 430 - 1-6/2018
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 7 756,14 Vodné, stočné, zrážky - byt. dom Hollého 202, Vojtova 85 - 1-6/2018
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 5 585,66 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 6/2018
43884644 Coreta, a.s. 21 747,60 Tlač a dodanie knihy RAJECká dolina
34354727 A.Pisárová APRIL 12 840,00 Príprava a graficky dizajn knihy RAJECká dolina
31569706 POINT a.s 35 682,00 Elektromobil