Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO za obdobie II. štvrťrok 2015

Autor: Miroslav Bros, 06.08.2015
 
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie 2. štvrťrok 2015
Identifikácia úspešného uchádzača
Hodnota zákazky
bez DPH
Predmet zákazky
IČO Názov
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1372,04 Vývoz odpadu - obyvatelia - 6/2015
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 3356,67 Vodné, stočné, zrážky - byt. dom Hollého 202, Vojtova 85
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3200,00 Stravné lístky - 1000 ks
44979258 STAVMO J+M, s.r.o. 8100,00 Opravy miestnych komunikácií asfaltovaním
36371629 AUTO MARKET, a.s 11787,50 Osobné motorové vozidlo Dacia Duster E2 E H A5G-1,6 16V 75kW/102 k LPG 4x2 Arctica - MsP
43866310 Kasman Peter, Ing.arch. 3470,00 Vypracovanie projektovej dokumentácie : " Prestavba hospodárskeho pavilónu na učebne materskej školy ul. Mudrochova Rajec"
36631124 Slovenská pošta a.s. 1140,20 Poštové služby - 5/2015
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1367,67 Vývoz odpadu - obyvatelia - 5/2015
45336580 EL-MA, s.r.o. 2160,23 Rekonštrukcia a rozšírenie mestského rozhlasu a VO
36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1311,82 Balastné vody - Farský úrad - 5/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1008,56 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 5/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2878,56 Teplo, TÚV - byt. dom Hollého - 5/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1752,02 Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna - 5/2015
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3103,35 El.en.-VO,Denné centrum,trhov.,Kult.dom,parkov.autom.,dielne, Nám.A.Škrábika - 6/2015
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 4741,39 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 5/2015
37430599 ZÁŇ JOZEF /VODO-ÚK-PLYN/ 2602,88 Rekonštrukcia práčovne - Domov Vďaky
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 1375,00 Plyn - 1.6.- 30.6.2015
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3520,00 Stravné lístky - 1100 ks
36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1709,14 Vývoz odpadu - obyvatelia - 4/2015
36401994 SAND SK, s.r.o. 15475,35 Inžinierske siete - bytový dom ul. Hollého 202
34128344 CESTY NITRA, a.s. 5998,30 Rekonštrukciu starého krytu cesty Porubská
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 1500,84 Nedoplatok - el. energia - MsÚ a Radnica - 4/2015
36631124 Slovenská pošta a.s. 1118,65 Poštové služby - 4/2015
45336580 EL-MA, s.r.o. 4851,00 Modernizácia a obnova VO - ul. Fučíkova
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3088,35 El.en.-VO,Denné centrum,trhov.,Kult.dom,parkov.autom.,dielne, Nám.A.Škrábika - 5/2015
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 1357,50 El.energia - MsÚ a Radnica - 5/2015
37430599 ZÁŇ JOZEF /VODO-ÚK-PLYN/ 1672,00 Výmena obehových čerpadiel a armatúr v strojovni plynovej kotolne v nájomnom dome č. 430 na ul. 1. mája
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 6411,76 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 4/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1445,43 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 4/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 3377,53 Teplo, TÚV - byt. dom Hollého - 4/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2243,34 Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna - 4/2015
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 1873,33 Plyn - 1.5.- 31.5.2015
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3520,00 Stravné lístky - 1100 ks
4205457501 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 3615,60 Kamenivo a posypová soľ na zimnú údržbu
37907450 ŽIVOT Spoločenstvo vlastníkov budovy č.200. 1293,28 Fond prevádzky a fond údržby a opráv - 2.Q 2015
35810734 DATALAN a.s. 1040,00 Školenie a konzultácie k systému KORWIN
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 1632,93 Nedoplatok - el. energia - MsÚ a Radnica - 3/2015
35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 3263,33 Plyn - 1.4.- 30.4.2015
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 3879,98 Uloženie a zneškodnenie odpadu - 3/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 1553,81 Teplo, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 3/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 3813,57 Teplo, TÚV - byt. dom Hollého - 3/2015
36013391 BINEKO, spol. s r.o. 2458,00 Teplo, TÚV a SÚV - byt. dom Lúčna - 3/2015
45336580 EL-MA, s.r.o. 7304,33 Modernizácia verejného osvetlenia na ul. Hollého a ul. Hviezdoslavova
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 3088,35 El.en.-VO,Denné centrum,trhov.,Kult.dom,parkov.autom.,dielne, Nám.A.Škrábika - 4/2015
36403008 Stredoslovenská energetika, a.s 2382,50 El.energia - MsÚ a Radnica - 4/2015
36397971 STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA, s.r.o. 2440129,07 Bytový dom ul. Hollého 202 - byty (4xgarsonka, 40xdvojizbový a 23xtrojizbový )