Autor: Miroslav Bros, 04.12.2011
Termíny riadnych zasadnutí Mestského zastupiteľstva pre rok 2012
 
16.02.   26.04.   07.06.   06.09.   15.11.   13.12. 
  
Uznesenia Mestského zastupiteľstva v roku 2012
naspäť