Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky

VÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA MESTO RAJEC
II. kolo - 30. marec 2019
SUMÁR ZA MESTO RAJEC SUMÁR ZA VOLEBNÉ OKRSKY
VO - 1 VO - 2 VO - 3 VO - 4
 Počet voličov zapísaných v zozname voličov 4891 1460 1069 1195 1167
 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 2210 617 516 507 570
 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 2210 617 516 507 570
 Počet platných hlasov odovzdaných pre 
 všetkých kandidátov
2144 602 503 490 549
 Percento účasti 45,19 %
42,26 48,27 42,43 48,84
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
1.  Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr. 988 46,08 % 279 241 234 234
2.  Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD. 1156 53,92 %
323 262 256 315
VÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA MESTO RAJEC
I. kolo - 16. marec 2019
SUMÁR ZA MESTO RAJEC SUMÁR ZA VOLEBNÉ OKRSKY
VO - 1 VO - 2 VO - 3 VO - 4
 Počet voličov zapísaných v zozname voličov 4902 1463 1073 1189 1177
 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 2670 762 631 605 672
 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 2670 762 631 605 672
 Počet platných hlasov odovzdaných pre
 všetkých  kandidátov
2666 762 630 604 670
 Percento účasti 54,47 %
52,08 %
58,81 %
50,88 %
57,09 %
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
1.  Béla BUGÁR, Ing.
39 1,46 % 11 13 10 5
2.  Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.
796 29,81 %
236 192 193 175
3.  Martin DAŇO 20 0,75 %
4 5 5 6
4.  Štefan HARABIN, JUDr. 405 15,17 %
134 88 73 110
5.  Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD. 99 3,71 %
24 28 25 22
6.  Marian KOTLEBA, Ing. Mgr. 343 12,85 %
105 64 84 90
7.  Milan KRAJNIAK, Bc. 73 2,73 %
30 17 14 12
8.  József MENYHÁRT, PaedDr., PhD. 0 0 0 0 0 0
9.  František MIKLOŠKO, RNDr. 270 10,11 %
48 99 59 64
10.  Robert MISTRÍK, Dr. Ing. 6 0,22 %
0 1 1 4
11.  Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD.
590 22,10 %
160 121 138 171
12.  Róbert ŠVEC, Mgr.
11 0,41 %
3 0 1 7
13.  Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing.
3 0,11 %
3 0 0 0
14.  Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD.
10 0,37 %
3 2 1 4
15.  Ivan ZUZULA, RNDr., CSc.
1 0,04 %
1 0 0 0
 
VÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REUBLIKY ZA MESTO RAJEC
konané v dňoch 15. marca a 29. marca 2014
 
I. kolo - 15. marec 2014 II. kolo - 29. marec 2014
  Počet zapísaných voličov 4905   Počet zapísaných voličov 4903
  Počet zúčastnených voličov 2228   Počet zúčastnených voličov 2532
  Percento účasti 45,42 %   Percento účasti 51,64 %
  Počet platných hlasov 2207   Počet platných hlasov 2501
Poradie kanditátov Poradie kanditátov
1.  JUDr. Róbert Fico 738 33,44 % 1.  JUDr. Róbert Fico 1262 50,46 %
2.  JUDr. Radoslav Prochádzka 675 30,58 % 2.  Ing. Andrej Kiska 1239 49,54 %
3.  Ing. Andrej Kiska 430 19,48 %  
4.  Milan Kňažko 182 8,25 %
5.  JUDr. Pavol Hrušovský 77 3,49 %
6.  Mgr. Helena Mezenská 48 2,17 %
7.  Mgr. Jozef Behýl 21 0,95 %
8.  PhDr. Ján Jurišta 10 0,45 %
9.-10.  JUDr. Ján Čarnogurský 8 0,36 %
9.-10.  MUDr. Viliam Fischer 8 0,36 %
11.  JUDr. Jozef Šimko 5 0,23 %
12.  RNDr. Milan Melník 3 0,14 %
13.-14.  Gyula Bárdos 1 0,05 %
13.-14.  Stanislav Martinčko 1 0,05 %
 
VÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REUBLIKY ZA MESTO RAJEC
konané v dňoch 21. marca a 4. apríla 2009
 
I. kolo - 21. marec 2009 II. kolo - 4. apríl 2009
  Počet zapísaných voličov 4769   Počet zapísaných voličov 4746
  Počet zúčastnených voličov 2074   Počet zúčastnených voličov 2499
  Percento účasti 43,49 %   Percento účasti 52,65 %
  Počet platných hlasov 2055   Počet platných hlasov 2482
Poradie kanditátov Poradie kanditátov
1.  Doc., JUDr. Ivan Gašparovič CSc. 1223 59,51 % 1.  Doc., JUDr. Ivan Gašparovič CSc. 1841 74,17 %
2.  Iveta Radičová 414 20,15 % 2.  Iveta Radičová 641 25,83 %
3.  RNDr. Fantišek Mikloško 227 11,05 %  
4.  Zuzana Martináková 88 4,28 %
5.  RNDr. Milan Melník 60 2,92 %
6.  PaedDr. Dagmar Bollová 32 1,56 %
7.  PhDr. Milan Sidor 11 0,53 %
 
VÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REUBLIKY ZA MESTO RAJEC
konané v dňoch 3. apríla a 17. apríla 2004
 
I. kolo - 3. apríl 2004 II. kolo - 17. apríl 2004
  Počet zapísaných voličov 4452   Počet zapísaných voličov 4499
  Počet zúčastnených voličov 2418   Počet zúčastnených voličov 2233
  Percento účasti 54,31 %   Percento účasti 49,63 %
  Počet platných hlasov 2397   Počet platných hlasov 2215
Poradie kanditátov Poradie kanditátov
1.  Doc., JUDr. Ivan Gašparovič CSc. 907 37,83 % 1.  Doc., JUDr. Ivan Gašparovič CSc. 1263 57,02 %
2.  JUDr. Vladimír Mečiar Dr.h.c. 775 32,24 % 2.  JUDr. Vladimír Mečiar Dr.h.c. 952 42,98 %
3.  JUDr. Eduard Kukan 308 12,84 %  
4.  RNDr. Fantišek Mikloško 209 8,71 %
5.  Doc., PhDr. Martin Bútora 85 3,54 %
6.  Ing. Rudolf Schuster PhD. 79 3,29 %
7.  Ing. Ján Králik CSc. 11 0,45 %
8.  RSDr. Jozef Kalman 10 0,41 %
9.  Július Kubík 7 0,29 %
10.  Ing. Stanislav Bernát 3 0,12 %
11.  Ing. Jozef Šesták PhD. 3 0,12 %
 
VÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REUBLIKY ZA MESTO RAJEC
konané v dňoch 15. mája a 29. mája 1999
 
I. kolo - 15. máj 1999 II. kolo - 29. máj 1999
  Počet zapísaných voličov 4120   Počet zapísaných voličov 4150
  Počet zúčastnených voličov 3320   Počet zúčastnených voličov 3372 
  Percento účasti 80,58 %   Percento účasti 81,25 %
  Počet platných hlasov 3304   Počet platných hlasov 3352
Poradie kanditátov Poradie kanditátov
1.  JUDr. Vladimír Mečiar Dr.h.c. 2014 60,95 % 1.  JUDr. Vladimír Mečiar Dr.h.c. 2325 69,36 %
2.  Ing. Rudolf Schuster PhD. 773 23,39 % 2.  Ing. Rudolf Schuster PhD. 1027 30,64 %
3.  Magda Vašáryová 173 5,23 %  
4.  Ing. Ivan Mjartan 140 4,23 %
5.  Ing. Ján Slota 126 3,81 %
6.  PhDr. Boris Zala 48 1,45 %
7.  Prof., MUDr. Juraj Švec DrSC. 24 0,72 %
8.  Doc., Ing. Juraj Lazarčík CSc. 4 0,12 %
9.  JUDr. Ján Demikát 1 0,03 %

 Nevoliteľní kanditdáti 1 0,03 %
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa