Realizované projekty financované s podporou EÚ a štát. rozpočtu SR

Projekt - Stavebné úpravy interiéru zázemia Futbalového klubu Rajec

Projekt - Stavebné úpravy interiéru zázemia Futbalového klubu Rajec
       Projekt     Stavebné úpravy interiéru zázemia Futbalového klubu Rajec Poskytovateľ dotácie Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava Kód výzvy, názov Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory… viac informácii

Projekt - Poľsko-slovenské cesty dedičstva

Projekt - Poľsko-slovenské cesty dedičstva
    Poľsko-slovenské cesty dedičstva - sekcia (tu)   Poľsko-slovenské cesty dedičstva. - Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa. ...plné znenie(tu)   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. INTIEB/ZA/II/B/0092 ...plné znenie(tu)   Výzva na predloženie ponuky -… viac informácii

Projekt - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"

Projekt - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"
    Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu" - sekcia (tu)   Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"...plné znenie(tu)   Mikroprojekt - Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu"...plné znenie(tu)   Archeologický… viac informácii

Projekt - Nadácia COOP Jednota podporila Materskú školu na ul. Mudrochovej v Rajci

Projekt - Nadácia COOP Jednota podporila  Materskú školu na ul. Mudrochovej v Rajci
  Nadácia COOP Jednota podporila Materskú školu na ul. Mudrochovej v Rajci   Školská záhrada pri MŠ Mudrochova, Rajec – rozšírenie outdoorových hracích prvkov“ je názov úspešného projektu, ktorým sa Materská škola na Mudrochovej ulici v Rajci, prostredníctvom Mesta Rajec,… viac informácii

Bytový dom - 17 bytových jednotiek

Bytový dom - 17 bytových jednotiek
Názov stavby Bytový dom -  17 bytových jednotiek Poskytovateľ dotácie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ( www.mindop.sk ) Číslo zmluvy 0028-PRB/2016 Stavba spolufinancovaná Úver: Štátny fond rozvoja bývania, číslo zmluvy… viac informácii

Sanačný projekt vlhkosti Mestského múzea v Rajci – Národnej kultúrnej pamiatky DOM MEŠTIANSKY

Sanačný projekt vlhkosti Mestského múzea v Rajci – Národnej kultúrnej pamiatky DOM MEŠTIANSKY
Sanačný projekt vlhkosti Mestského múzea v Rajci – Národnej kultúrnej pamiatky DOM MEŠTIANSKY Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR Projekt spolufinancovaný z: MK SR na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2017 č. MK-2136/2017/1.1 Cieľ projektu:… viac informácii

Projekt - Bezpečne a hravo cestou - necestou

Projekt - Bezpečne a hravo cestou - necestou
Bezpečne a hravo cestou - necestou Projekt dopravného ihriska pre Materskú školu na ul. Obrancov mieru v Rajci úspešne zrealizovaný!   Materská škola na ulici Obrancov mieru v Rajci sa prostredníctvom svojho zriaďovateľa, Mesta Rajec, zapojila do grantovej výzvy Nadácie Tesco v rámci… viac informácii

Projekt - Zvyšovanie bezpečnosti verejného priestoru v meste Rajec rozšírením kamerového systému

Projekt - Zvyšovanie bezpečnosti verejného priestoru v meste Rajec rozšírením kamerového systému
Projekt - Zvyšovanie bezpečnosti verejného priestoru v meste Rajec rozšírením kamerového systému Poskytovateľ: Žilinský samosprávny kraj Projekt spolufinancovaný z: Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja, na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č.… viac informácii

Projekt - Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ Lipová , Rajec

Projekt - Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ Lipová , Rajec
  Projekt     Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ Lipová , Rajec Poskytovateľ dotácie Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva č. 113720 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu Cieľ projektu… viac informácii

Projekt - Statické zabezpečenie havarijného stavu krovu a klenby nad lodžiou NKP "Dom meštiansky"

Projekt - Statické zabezpečenie havarijného stavu krovu a klenby nad lodžiou NKP "Dom meštiansky"
  Projekt Statické zabezpečenie havarijného stavu krovu a klenby nad lodžiou NKP "Dom meštiansky" a realizácia predpísaného archeologického a reštaurátorského výskumu Poskytovateľ dotácie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1 Zmluva o… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa