Voľby do NR SR 2023

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky - 30.9.2023 - za mesto Rajec

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky - 30.9.2023 - za mesto Rajec
Zverejnené: 1.10.2023   VÝSLEDKY VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKYZA MESTO RAJECkonané dňa 30. septembra 2023 SUMÁR ZA MESTO RAJEC SUMÁR ZA VOLEBNÉ OKRSKY VO1 VO2 VO3 VO4   Počet voličov zapísaných v… viac informácii

Hlasovací preukaz - informácia pre voliča

Hlasovací preukaz - informácia pre voliča   Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktor… viac informácii

Voľby do NR SR – delegovanie členov do Okrskovej volebnej komisie

Voľby do NR SR – delegovanie členov do OVK   Mesto Rajec v súlade s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023, ktoré sa uskutočnia dňa 30. septembra 2023 zverejňuje e-mailovú adresu… viac informácii

Voľby do NR SR 2023 - informácia pre voliča

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 30. septembra 2023.

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec najneskôr 10 dní po vyhlásení volieb zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

Prikladáme link, kde je uvedená Informácia pre voliča: https://www.minv.sk/?nr23-vzory1

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa