Preventívne opatrenia súvisiace s výskytom medveďa hnedého

Medvede vs. odpadové kontajnery (videoreportáž)

 Natur-pack - Medvede vs. odpadové kontajnery (ilustračný obrázok JPEG)
 
 
 

NATUR-PACK zareagoval na výzvu SIŽP na súčinnosť v problematike medveďa hnedého

 

V súvislosti s problematikou výskytu medveďa hnedého v intravilánoch miest a obcí oslovila Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) organizácie zodpovednosti výrobcov so žiadosťou o súčinnosť. Časť problémov s výskytom tzv. synantropných medveďov totiž preukázateľne súvisí aj s kontajnermi na triedený zber a nesprávnym triedením v nich. OZV NATUR-PACK zareagovala bezodkladne a pustila sa do akcie.

Žiadosť o súčinnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia sa týkala podpory vzdelávacích aktivít zohľadňujúcich lokality s výskytom alebo potenciálom výskytu medveďa hnedého. Tím OZV NATUR-PACK sa rozhodol konať a zorganizovať spoločné podujatia so zástupcami SIŽP a členmi Zásahového tímu pre medveďa hnedého pri Štátnej ochrane prírody SR.

Výsledkom dvojdňového terénneho podujatia bude okrem iného aj niekoľko informačných reportáží o problematike medveďov navštevujúcich kontajnery na triedený i netriedený zber a na základe získaných poznatkov spracujeme aj špeciálny diel série SPRÁVNA TREFA k triedeniu do žltých kontajnerov. Žlté kontajnery určené pre plasty a veľmi často aj pre kovové obaly a nápojové kartóny sa na vybraných lokalitách pri nesprávnom triedení stávajú miestom, kde medvede hnedé hľadajú zvyšky potravy.


V prvej reportáží k tejto téme priblížime dôvod prečo medvede navštevujú ľudské sídla a vyhľadávajú v nich potravu a zároveň načrtneme možné preventívne riešenia. Ďalšie informácie nájdete aj po kliknutí na odkaz: https://www.naturpack.sk/novinky/natu...

Video reportáž si môžete pozrieť po kliknutí na nasledovný text:
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa