Faktúry - november / 2011


FAKTÚRY MESTA RAJEC
za obdobie 01.11.2011 - 30.11.2011

  
Číslo
faktúry
IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Fakturov.
Uhradena
suma
Dátum
doručenia
úhrady
M
F11/740/11 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
Stravné lístky 900 ks.
2700.00 27.10.2011
09.11.2011
11
F11/761/11 36400491 T+T, a.s.
Vývoz odpadu - obyvateľstvo - 10/2011
2246.45 03.11.2011
11.11.2011
11
F11/765/11 31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu
Uloženie a zneškod. odpadu na skládke PDO Rajec-Šuja - 10/2011
7077.88 07.11.2011
11.11.2011
11
F11/769/11 36013391 BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 10/2011
1434.38 07.11.2011
11.11.2011
11
F11/768/11 36013391 BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - bytový dom Lúčna - 10/2011
2403.62 07.11.2011
14.11.2011
11
F11/741/11 35810734 DATALAN a.s.
- Registratúr.kniha 2011,SW pre skenovanie dokumentov, Implementačné práce
3552.00 27.10.2011
16.11.2011
11
F11/755/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba - el. energia - MsÚ budova a Radnica - 11/2011
3832.00 03.11.2011
16.11.2011
11
F11/757/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál.platby el.en.-VO,Kl.dôch.,WC,trh,NO,Kult.dom,park.aut.,MsÚ dielne-11/20
3528.00 03.11.2011
16.11.2011
11
F11/758/11 35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s.
Zál. platba na dodávku plynu 11/2011
6584.00 03.11.2011
16.11.2011
11
F11/781/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Nedoplatok - el. energia - MsÚ budova a Radnica - 10/2011
2829.52 09.11.2011
18.11.2011
11
F11/800/11 36000477 Bros s.r.o.
PC zostavy pre SOcÚ - 2 ks; Objednávka č. 2011/4/100096;
1290.00 18.11.2011
21.11.2011
11
F11/804/11 37430599 ZÁŇ JOZEF /VODO-ÚK-PLYN/
Vodoinštalač. práce v MŠ Mudrochova Rajec.
1470.00 21.11.2011
29.11.2011
11
F11/57/11 36404322 I.B.S., spol. s r.o.
Pamiatková zóna Rajec - úpravy spevnených plôch - Dodatok č. 2
34482.68 25.01.2011
30.11.2011
11
 
Faktúry za mesiac 12/2011 sú v novom zverejňovacom systéme v záložke "ZMLUVY - FAKTÚRY - OBJEDNÁVKY"
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa