Faktúry - júl / 2011


FAKTÚRY MESTA RAJEC
za obdobie 01.07.2011 - 31.07.2011

  
Číslo
faktúry
IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Fakturov.
Uhradena
suma
Dátum
doručenia
úhrady
M
F11/425/11 36724041 TASUM GONAR s.r.o.
Vypracovanie projektu mostného objektu na ul. Vojtová v Rajci.
1603.20 11.07.2011
11.07.2011
07
F11/437/11 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
Stravné lístky 1050 ks.
3150.00 28.06.2011
11.07.2011
07
F11/445/11 37907450 ŽIVOT Spoločenstvo vlastníkov budovy č.200.
Fond prevádzky, údržby a opráv v Poliklinike - 7. - 9. 2011
1695.78 30.06.2011
11.07.2011
07
F11/450/11 36400491 T+T, a.s.
Vývoz odpadu - obyvateľstvo - 6/2011
2798.15 04.07.2011
13.07.2011
07
F11/458/11 31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu
Uloženie a zneškod. odpadu na skládke PDO Rajec-Šuja - 6/2011
11563.61 06.07.2011
13.07.2011
07
F11/479/11 36013391 BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - bytový dom Lúčna - 6/2011
1686.96 11.07.2011
13.07.2011
07
F11/481/11 43036112 VLADISLAV FAPŠO VAMAF
Nakládka a odvoz stavebných odpadov z KÚ Rajec na Skládku odpadov v Šuji.
2394.00 11.07.2011
13.07.2011
07
F11/405/11 36404322 I.B.S., spol. s r.o.
Pamiatková zóna Rajec - úpravy spevnených plôch - neopráv. výd.
25282.97 31.05.2011
14.07.2011
07
F11/57/11 36404322 I.B.S., spol. s r.o.
Pamiatková zóna Rajec - úpravy spevnených plôch - Dodatok č. 2
34482.68 25.01.2011
14.07.2011
07
F11/58/11 36404322 I.B.S., spol. s r.o.
Staveb. úpravy v meste Rajec - nám. SNP
50253.66 25.01.2011
14.07.2011
07
F11/433/11 44979258 STAVMO J+M, s.r.o.
Vysprávka rozkopov a výtlkov miestnych komunikácií v Rajci
6248.70 22.06.2011
18.07.2011
07
F11/451/11 35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s.
Zál. platba na dodávku plynu 7/2011
1868.00 04.07.2011
18.07.2011
07
F11/467/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platby -el. en. - VO,Kl.dôch,WC,trh,kult.dom,park.aut.,MsÚ dielne - 7/
3698.00 07.07.2011
18.07.2011
07
F11/270/11 36414930 MIKOMIX spol. s r.o.
Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ Lipová Rajec - práce naviac
1992.00 08.04.2011
19.07.2011
07
F11/54/11 36414930 MIKOMIX spol. s r.o.
ZŠ Lipová Rajec - interiérové vybavenie - neoprávnené výdavky
905.66 24.01.2011
19.07.2011
07
F11/902/10 36414930 MIKOMIX spol. s r.o.
Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ Lipová Rajec - práce naviac
50916.66 15.12.2010
19.07.2011
07
F11/304/11 36052981 REDOX, s.r.o.
Servis.prehl.zametača FAUN VIAJET po 40 Mh a montáž umýv.turbíny
1057.82 28.04.2011
21.07.2011
07
F11/484/11 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné,stočné a zrážková voda-byt.dom Lúčna 1132 (do 29.6.a30.6.11)
1373.66 11.07.2011
21.07.2011
07
F11/489/11 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné,stočné-práčovňa, MsÚ, Kult.dom, byt.dom S.Ch.1089 (do 22. a 24.6.11)
1279.69 11.07.2011
21.07.2011
07
F11/502/11 37430599 ZÁŇ JOZEF /VODO-ÚK-PLYN/
Rekonštrukcia sprchovacích kútov na futbalovom ihrisku v Rajci.
2580.30 19.07.2011
29.07.2011
07
F11/505/11 11906022 Marian Šupa
Motor do kosačky Briggs § Statton 18 HP-V-TWIN VANGUARD.
1343.00 20.07.2011
29.07.2011
07

 

 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa