Faktúry - jún / 2011


FAKTÚRY MESTA RAJEC
za obdobie 01.06.2011 - 30.06.2011

  
Číslo
faktúry
IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Fakturov.
Uhradena
suma
Dátum
doručenia
úhrady
M
F11/369/11 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
Stravné lístky 1010 ks.
3030.00 30.05.2011
13.06.2011
06
F11/389/11 36400491 T+T, a.s.
Vývoz odpadu - obyvateľstvo - 5/2011
2797.33 02.06.2011
13.06.2011
06
F11/393/11 31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu
Uloženie a zneškod. odpadu na skládke PDO Rajec-Šuja - 5/2011
5348.72 06.06.2011
13.06.2011
06
F11/394/11 36013391 BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 5/2011
1319.53 06.06.2011
13.06.2011
06
F11/347/11 14228777 ELEKTRO Domanický Ján
El. inštalačné práce - rozšírenie VO - Mudrochova ul.
1580.88 11.05.2011
14.06.2011
06
F11/375/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba - el. energia - MsÚ budova a Radnica - 6/2011
1838.00 02.06.2011
15.06.2011
06
F11/382/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platby -el. en. - VO,Kl.dôch,WC,trh,kult.dom,park.aut.,MsÚ dielne - 6/
3698.00 02.06.2011
15.06.2011
06
F11/387/11 35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s.
Zál. platba na dodávku plynu 6/2011
1908.00 02.06.2011
15.06.2011
06
F11/395/11 36013391 BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - bytový dom Lúčna - 5/2011
1898.39 06.06.2011
15.06.2011
06
F11/403/11 43857434 SENSIM, s.r.o.
Vypracovanie 1.MS,2.MS a záver.MS - ZŠ Lipová, Rajec
2581.51 13.06.2011
29.06.2011
06
F11/408/11 43857434 SENSIM, s.r.o.
Vypracovanie 1.Žop,2.Žop.3.Žop.a záver.Žop - ZŠ Lipová, Rajec
2581.51 13.06.2011
29.06.2011
06
F11/419/11 43849164 DJ STAV, s.r.o.
Výkon tech. - staveb.dozoru - ZŠ Lipová
7663.86 17.06.2011
29.06.2011
06
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa