Faktúry - marec / 2011


FAKTÚRY MESTA RAJEC
za obdobie 01.03.2011 - 31.03.2011

  
Číslo
faktúry
IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Fakturov.
Uhradena
suma
Dátum
doručenia
úhrady
M
F11/125/11 35810734 DATALAN a.s.
Údržba inform. systému Korwin - 1/2011
402.31 16.02.2011
01.03.2011
03
F11/129/11 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
Prenájom kopírky 2/2011
196.51 18.02.2011
01.03.2011
03
F11/126/11 31595545 Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group
Poistenie hnuteľ. majetku - MŠ Obr. mieru
23.09 16.02.2011
02.03.2011
03
F11/127/11 31595545 Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group
Poistenie hnuteľ. majetku - MŠ Mudrochova
23.09 16.02.2011
02.03.2011
03
F11/135/11 31322832 SLOVNAFT, a.s.
PHM - 2/2011(do 15.2.2011)
312.29 23.02.2011
02.03.2011
03
F11/136/11 35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s.
Zál. platba na dodávku plynu 2/2011
7706.00 23.02.2011
02.03.2011
03
F11/137/11 14219671 Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo
Poštové poukážky U - ŠJ Obr. mieru
14.52 24.02.2011
02.03.2011
03
F11/145/11 36381250 VITAL a.s.
Kancelársky nábytok - ved. fin. odd.
759.18 01.03.2011
02.03.2011
03
F11/146/11 36381250 VITAL a.s.
Kancelársky nábytok - fin. odd.- č. dv. 25
532.26 01.03.2011
02.03.2011
03
F11/147/11 36381250 VITAL a.s.
Kancelársky nábytok - fin. odd.- č. dv. 25
480.42 01.03.2011
02.03.2011
03
F11/143/11 33856052 Stanislav URÍK - Staviteľ
Vývoz odpadu vo VOK - 2/2011
218.75 28.02.2011
04.03.2011
03
F11/156/11 36000477 Bros s.r.o.
Tonery a práce na PC
472.92 03.03.2011
04.03.2011
03
F14/11/11 45530190 MAPAS SK, s.r.o.
Nákup potravín
138.85 23.02.2011
04.03.2011
03
F14/12/11 36324124 DEMIFOD, spol. s.r.o.
Nákup potravín
178.63 25.02.2011
04.03.2011
03
F14/13/11 36467430 AGRO TAMI a.s.
Nákup potravín
31.55 25.02.2011
04.03.2011
03
F14/7/11 17931533 Viliam Pekný FIT I
Nákup potravín
517.36 31.01.2011
04.03.2011
03
F13/14/11 17784441 AGROSEVA
Nákup potravín
139.35 28.02.2011
07.03.2011
03
F13/15/11 00169048 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Nákup potravín
452.12 28.02.2011
07.03.2011
03
F11/130/11 36052981 REDOX, s.r.o.
Projekt Čisté mesto - veľký zameteč, podvozok s cisternou
524880.00 18.02.2011
08.03.2011
03
F11/169/11 36000477 Bros s.r.o.
Monitory a toner
432.24 04.03.2011
08.03.2011
03
F11/171/11 35697270 Orange Slovensko a.s.
Telefón Nokia - Mihalcová Miroslava
8.09 04.03.2011
08.03.2011
03
F11/186/11 36631124 Slovenská pošta a.s.
Poštový úver - 2/2011
545.26 10.03.2011
08.03.2011
03
F11/138/11 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
Stravné lístky
2670.00 25.02.2011
11.03.2011
03
F11/140/11 14228777 ELEKTRO Domanický Ján
El. inštalačné práce - oprava VO
363.48 28.02.2011
11.03.2011
03
F11/141/11 14228777 ELEKTRO Domanický Ján
El. inštalačné práce - montáž senzorového svietidla v budove MsÚ
43.94 28.02.2011
11.03.2011
03
F11/142/11 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Učebná pomôcka - MŠ Mudrochova a MŠ Obr. mieru
39.26 28.02.2011
11.03.2011
03
F11/144/11 31582397 KOVORAJ s.r.o.
Oprava 1100 l kontajnerov na komunálny odpad a odpadkových košov
276.00 28.02.2011
11.03.2011
03
F11/148/11 31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu
Uloženie a zneškod. odpadu na skládke PDO Rajec-Šuja - 2/2011
4459.91 01.03.2011
11.03.2011
03
F11/149/11 36400491 T+T, a.s.
Vývoz odpadu - firmy - 2/2011
745.16 02.03.2011
11.03.2011
03
F11/150/11 36400491 T+T, a.s.
Vývoz odpadu - obyvatelia - 2/2011
2243.16 02.03.2011
11.03.2011
03
F11/151/11 31592503 Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
Zbierka zákonov SR - ročník 2010 - nedoplatok
42.22 02.03.2011
11.03.2011
03
F11/152/11 36361585 Nelson Services s.r.o.
Internetové služby - 3/2011
49.56 02.03.2011
11.03.2011
03
F11/154/11 35910739 SPP - distribúcia, a.s.
Údržba plyn. prípojky - byt. dom S.Chalúpku 1088/33
217.68 02.03.2011
11.03.2011
03
F11/155/11 35289830 Záň Ľubomír
Zimná údržba miesnych komunikácií - 2/2011
990.00 03.03.2011
11.03.2011
03
F11/157/11 37908928 JUDr. Anna Kecerová Veselá
Právne služby - 2/2011
903.80 03.03.2011
11.03.2011
03
F11/166/11 36013391 BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - bytový dom Lúčna - 2/2011
2963.54 04.03.2011
11.03.2011
03
F11/167/11 36013391 BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 2/2011
1810.36 04.03.2011
11.03.2011
03
F11/170/11 36372111 KRANKAS s.r.o.
Dohľad nad prácou a pracovným prostredím - 2/2011
148.82 04.03.2011
11.03.2011
03
F11/174/11 31581731 FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.
Kopírovacie služby - MsP
8.29 07.03.2011
11.03.2011
03
F11/175/11 31581731 FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.
Kopírovacie služby - MsÚ
132.77 07.03.2011
11.03.2011
03
F11/177/11 37805533 Združenie obcí Rajecká dolina
Príspevok na činnosť - 03/2011
668.36 28.02.2011
11.03.2011
03
F11/178/11 43191355 Vladimír Dubec
Správa majetku v Poliklinike - 1/2011
316.00 08.03.2011
11.03.2011
03
F11/180/11 36442151 Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
Nájom podperných bodov 1.1.-30.6.2011
9.31 09.03.2011
11.03.2011
03
F14/15/11 33367612 Mária Pekná FIT ll
Nákup potravín
4.99 28.02.2011
11.03.2011
03
F14/16/11 17784441 AGROSEVA
Nákup potravín
136.50 28.02.2011
11.03.2011
03
F11/153/11 35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s.
Zál. platba na dodávku plynu 3/2011
7343.00 02.03.2011
14.03.2011
03
F11/158/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba - el. energia - bytové domy - 3/2011
783.00 04.03.2011
14.03.2011
03
F11/159/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba - el. energia - MsÚ budova a Radnica - 3/2011
6742.00 04.03.2011
14.03.2011
03
F11/160/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba - el. energia - MŠ + ŠJ Obr. mieru - 3/2011
327.00 04.03.2011
14.03.2011
03
F11/161/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba el. energia - ŠJ Mudrochova - 3/2011
236.00 04.03.2011
14.03.2011
03
F11/162/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba el. energia - MŠ Mudrochova - 3/2011
39.00 04.03.2011
14.03.2011
03
F11/163/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba - el. energia - práčovňa - 3/2011
19.00 04.03.2011
14.03.2011
03
F11/164/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba el. energia - byt. dom S. Chalupku 1089 - 3/2011
10.00 04.03.2011
14.03.2011
03
F11/165/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platby -el. en. - VO,Kl.dôch,WC,trh,kult.dom,park.aut.,MsÚ dielne - 3/
3698.00 04.03.2011
14.03.2011
03
F11/168/11 31360513 STIEFEL EUROCART s.r.o.
Učebná pomôcka- MŠ Obr.mieru
85.00 04.03.2011
14.03.2011
03
F11/172/11 35742364 Lindström s.r.o.
Prenájom a pranie rohoží - 2/2011
26.93 07.03.2011
14.03.2011
03
F11/179/11 31360513 STIEFEL EUROCART s.r.o.
Učebná pomôcka- MŠ Mudrochova
85.00 08.03.2011
14.03.2011
03
F13/16/11 35407743 Združenie FUROND
Nákup potravín
35.18 01.03.2011
14.03.2011
03
F13/17/11 31777465 NOWACO Slovakia s.r.o.
Nákup potravín
123.76 02.03.2011
14.03.2011
03
F13/18/11 31777465 NOWACO Slovakia s.r.o.
Nákup potravín
17.16 09.03.2011
14.03.2011
03
F13/19/11 35407743 Združenie FUROND
Nákup potravín
40.62 08.03.2011
14.03.2011
03
F11/181/11 35763469 SLOVAK TELECOM, a.s.
Telefónne poplatky - MŠ Obr. mieru - 2/2011
26.22 10.03.2011
17.03.2011
03
F11/182/11 35763469 SLOVAK TELECOM, a.s.
Telefónne poplatky - MŠ Mudrochova - 2/2011
19.64 10.03.2011
17.03.2011
03
F11/183/11 35763469 SLOVAK TELECOM, a.s.
Telefónne hovory - MsP - 2/2011
18.47 09.03.2011
17.03.2011
03
F11/184/11 35763469 SLOVAK TELECOM, a.s.
Telefónne poplatky - MsÚ a Klub dôchodcov - 2/2011
213.66 09.03.2011
17.03.2011
03
F11/185/11 31322832 SLOVNAFT, a.s.
PHM - 2/2011(do 28.2.2011)
329.77 09.03.2011
17.03.2011
03
F11/189/11 35742364 Lindström s.r.o.
Prenájom a pranie rohoží - 31.1.2011-27.2.2011
26.93 10.03.2011
17.03.2011
03
F14/17/11 31777465 NOWACO Slovakia s.r.o.
Nákup potravín
137.76 02.03.2011
17.03.2011
03
F14/18/11 31777465 NOWACO Slovakia s.r.o.
Nákup potravín
149.58 16.03.2011
17.03.2011
03
F11/173/11 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Balastné vody Farský úrad - 31.1.2011-28.2.2011
92.34 07.03.2011
18.03.2011
03
F11/176/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Nedoplatok el. energia - MsÚ budova a Radnica - 2/2011
206.21 07.03.2011
18.03.2011
03
F11/188/11 35680202 SWAN, a.s.
Telefónne poplatky - 2/2011
84.95 10.03.2011
18.03.2011
03
F11/191/11 14228777 ELEKTRO Domanický Ján
El. inštalačné práce - oprava VO
468.12 11.03.2011
21.03.2011
03
F11/192/11 14228777 ELEKTRO Domanický Ján
El. inštalačné práce - oprava Mestského rozhlasu
146.28 11.03.2011
21.03.2011
03
F11/193/11 31577075 MEPURA spol. s r.o.
Práca s plošinou - údržba VO a orezávanie konárov
60.64 11.03.2011
21.03.2011
03
F11/194/11 35697270 Orange Slovensko a.s.
Telefónne poplatky - MsÚ a MsP - 2/2011
371.82 11.03.2011
21.03.2011
03
F13/20/11 35407743 Združenie FUROND
Nákup potravín
29.46 15.03.2011
22.03.2011
03
F13/21/11 31777465 NOWACO Slovakia s.r.o.
Nákup potravín
39.47 16.03.2011
22.03.2011
03
F13/22/11 33745366 Ján Novosád
Nákup potravín
120.00 16.03.2011
22.03.2011
03
F13/23/11 35407743 Združenie FUROND
Nákup potravín
25.74 21.03.2011
22.03.2011
03
F11/201/11 36007561 Info consult s.r.o.
Licencia na systém ESET Smart Security do 6. 4. 2013
1164.24 22.03.2011
24.03.2011
03
F11/203/11 31602363 SLOVKOREKT, Špeciálne cestné práce, spol. s.r.o.
Studená obaľovaná drva na opravu výtlkov
138.00 22.03.2011
24.03.2011
03
F11/197/11 35840790 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
Čistiace prostriedky
104.76 21.03.2011
28.03.2011
03
F11/199/11 36438766 Euro Dotácie , s.r.o.
Projekt Čisté mesto - tabuľa
384.00 18.03.2011
28.03.2011
03
F11/206/11 36000477 Bros s.r.o.
Klávesnice a tonery
295.68 23.03.2011
28.03.2011
03
F11/208/11 36000477 Bros s.r.o.
Sieťovanie PC - záloha 30%
2187.00 23.03.2011
28.03.2011
03
F14/14/11 17931533 Viliam Pekný FIT I
Nákup potravín
508.87 28.02.2011
29.03.2011
03
F14/19/11 36324124 DEMIFOD, spol. s.r.o.
Nákup potravín
105.31 23.03.2011
29.03.2011
03
F14/20/11 36238091 ASTERA s.r.o.
Nákup potravín
70.26 23.03.2011
29.03.2011
03
F11/211/11 36013391 BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - prefaktur.za rok 2010
-1309.52 28.03.2011
30.03.2011
03
  03/2011  Obsah bloku faktúr - blok obsahuje:  -77 strán;  -typ súboru pdf;   - veľkosť súboru 28,185MB 
  03/2011  Obsah bloku faktúr - blok obsahuje:  -11 strán;  -typ súboru pdf;   - veľkosť súboru 6,630MB 
  03/2011   Obsah bloku faktúr - blok obsahuje:  -16 strán;  -typ súboru pdf;   - veľkosť súboru 9,772MB 
  03/2011   Obsah bloku faktúr - blok obsahuje:  -17 strán;  -typ súboru pdf;   - veľkosť súboru 9,782MB 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa