Faktúry - február / 2011


FAKTÚRY MESTA RAJEC
za obdobie 01.02.2011 - 28.02.2011

  
Číslo
faktúry
IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Fakturov.
Uhradena
suma
Dátum
doručenia
úhrady
M
F11/2/11 31586163 HOUR, spol.s r.o.
Systémová údržba - HUMAN Klasik a časový manažér - rok 2011
1253.94 03.01.2011
02.02.2011
02
F11/48/11 36361585 Nelson Services s.r.o.
Internetové služby - servis pripojenia
23.42 20.01.2011
02.02.2011
02
F11/49/11 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
Prenájom kopírky 1/2011
196.21 20.01.2011
02.02.2011
02
F11/56/11 33854220 AMD - Ing. Dolník Ján
Čistiace prostriedky - MŠ Obrancov mieru Rajec
87.41 25.01.2011
02.02.2011
02
F11/956/10 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Nedoplatok el. energia - MsÚ budova a Radnica - 1.12.-31.12.2010
2213.37 13.01.2011
02.02.2011
02
F11/957/10 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné a stočné - Trhovisko, Klub dôchodcov-15.6-31.12.2010
103.50 14.01.2011
02.02.2011
02
F11/961/10 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné, stočné, zrážky - MŠ a ŠJ Obr. mieru, Kult. dom -23.9.-31.12.2010
807.89 14.01.2011
02.02.2011
02
F11/962/10 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné, stočné - MsÚ, Kult. dom, byt.dom S.Chal. -23.9.-31.12.2010
1331.43 14.01.2011
02.02.2011
02
F11/59/11 00735671 Tlačiareň MV SR
Tlačivá - matrika + poštovné
64.99 26.01.2011
04.02.2011
02
F11/115/11 36631124 Slovenská pošta a.s.
Poštový úver - 1/2011
530.76 10.02.2011
08.02.2011
02
F11/61/11 33854220 AMD - Ing. Dolník Ján
Čistiace prostriedky - ŠJ pri MŠ Obrancov mieru Rajec
28.63 28.01.2011
08.02.2011
02
F11/62/11 33854220 AMD - Ing. Dolník Ján
Čistiace prostriedky - ŠJ pri MŠ Obrancov mieru Rajec
6.96 28.01.2011
08.02.2011
02
F11/68/11 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
Stravné lístky
3180.00 28.01.2011
08.02.2011
02
F11/72/11 36014991 S-EPI, s.r.o.
1.preddavok - aktualizácia Pracovné právo a Stavebné právo roč. 2011
165.23 28.01.2011
08.02.2011
02
F11/74/11 35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s.
Nedoplatok za dodávky plynu za rok 2010
9970.39 31.01.2011
08.02.2011
02
F11/94/11 36338354 GETOS, s.r.o.
Registr. známka pre psov
163.80 07.02.2011
08.02.2011
02
F11/82/11 0 LÍPA s.r.o.
Dodávka relé ASPON
572.75 02.02.2011
09.02.2011
02
F11/114/11 36000477 Bros s.r.o.
Tonery
285.84 10.02.2011
10.02.2011
02
F11/63/11 31621252 PROMA s.r.o.
Projektová dokumentácia - objekt Radnica Rajec
1000.00 28.01.2011
10.02.2011
02
F11/66/11 37805533 Združenie obcí Rajecká dolina
Príspevok na činnosť - 02/2011
668.36 01.02.2011
10.02.2011
02
F11/73/11 31560385 ROSS s.r.o.
Nálepka
10.56 02.02.2011
10.02.2011
02
F11/75/11 37908928 JUDr. Anna Kecerová Veselá
Právne služby - 1/2011
896.48 01.02.2011
10.02.2011
02
F11/109/11 36372111 KRANKAS s.r.o.
Dohľad nad prácou a pracovným prostredím - 1/2011
148.82 09.02.2011
11.02.2011
02
F11/64/11 11821973 JurisDAT-M.Medlen
Predplatné časopisu ŠKOLA 2011
20.00 31.01.2011
11.02.2011
02
F11/65/11 35289830 Záň Ľubomír
Zimná údržba miesnych komunikácií - 1/2011
785.40 31.01.2011
11.02.2011
02
F11/67/11 41078349 Peter Knapec
Ciachovanie a oprava váh v ŠJ pri MŠ Mudrochova, Rajec
139.20 01.02.2011
11.02.2011
02
F11/69/11 36400491 T+T, a.s.
Vývoz odpadu - firmy - 1/2011
750.96 02.02.2011
11.02.2011
02
F11/70/11 36400491 T+T, a.s.
Vývoz odpadu - obyvatelia - 1/2011
2243.16 02.02.2011
11.02.2011
02
F11/71/11 33856052 Stanislav URÍK - Staviteľ
Vývoz odpadu vo VOK - 1/2011
212.32 02.02.2011
11.02.2011
02
F11/76/11 35683929 OTIS Výťahy s.r.o.
Servis výťahov - 1/2011 - ŠJ Mudrochova a ŠJ Obr. mieru
211.61 01.02.2011
11.02.2011
02
F11/78/11 43191355 Vladimír Dubec
Správa majetku v Poliklinike - 1/2011
316.00 02.02.2011
11.02.2011
02
F11/80/11 36361585 Nelson Services s.r.o.
Internetové služby - 2/2011
49.56 03.02.2011
11.02.2011
02
F11/95/11 36013391 BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - bytový dom Lúčna - 1/2011
3071.41 07.02.2011
11.02.2011
02
F11/96/11 36013391 BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 1/2011
1950.74 07.02.2011
11.02.2011
02
F11/77/11 35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s.
Preplatok za dodávky plynu 1.1.-18.1.2011
-6843.15 02.02.2011
14.02.2011
02
F11/79/11 36361585 Nelson Services s.r.o.
Internetové služby - servis pripojenia
23.42 03.02.2011
14.02.2011
02
F11/81/11 35742364 Lindström s.r.o.
Prenájom a pranie rohoží - 1.1.2011-31.1.2011
26.93 04.02.2011
14.02.2011
02
F11/83/11 31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu
Uloženie zneškod. odpadu na skládke PDO Rajec-Šuja - 1/2011
5063.72 04.02.2011
14.02.2011
02
F11/84/11 17787271 Ing. arch. Kristiník Stanislav PROKRIST
Autorský dozor - Pamiatková zóna Rajec
2648.40 03.02.2011
14.02.2011
02
F11/85/11 14219671 Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo
Poštové poukážky U + poštovné
14.52 07.02.2011
14.02.2011
02
F11/86/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba - el. energia - bytové domy - 2/2011
37.00 07.02.2011
14.02.2011
02
F11/87/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba - el. energia - MsÚ budova a Radnica - 2/2011
8426.00 07.02.2011
14.02.2011
02
F11/88/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba el. energia - MŠ Mudrochova - 2/2011
39.00 07.02.2011
14.02.2011
02
F11/89/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba el. energia - ŠJ Mudrochova - 2/2011
236.00 07.02.2011
14.02.2011
02
F11/90/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba - el. energia - MŠ + ŠJ Obr. mieru - 2/2011
327.00 07.02.2011
14.02.2011
02
F11/91/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba - el. energia - práčovňa - 2/2011
19.00 07.02.2011
14.02.2011
02
F11/92/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba el. energia - byt. dom S. Chalupku 1089 - 2/2011
10.00 07.02.2011
14.02.2011
02
F11/93/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platby -el. en. - VO,Kl.dôch,WC,trh,kult.dom,park.aut.,MsÚ dielne - 2/
3698.00 07.02.2011
14.02.2011
02
F11/97/11 35697270 Orange Slovensko a.s.
Telefónne poplatky - MsÚ a MsP - 1/2011
463.60 07.02.2011
14.02.2011
02
F11/121/11 35840790 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
Čistiaci prostriedok
69.88 15.02.2011
15.02.2011
02
F11/123/11 36282481 HANA s.r.o.
Predmety na uvítanie novonarodených občanov
46.75 15.02.2011
15.02.2011
02
F13/10/11 35407743 Združenie FUROND
Nákup potravín
23.06 03.02.2011
16.02.2011
02
F13/11/11 35407743 Združenie FUROND
Nákup potravín
20.16 09.02.2011
16.02.2011
02
F13/8/11 17784441 AGROSEVA
Nákup potravín
153.70 31.01.2011
16.02.2011
02
F13/9/11 00169048 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Nákup potravín
459.49 31.01.2011
16.02.2011
02
F11/101/11 35289830 Záň Ľubomír
Zimná údržba miesnych komunikácií - 1/2011
2152.80 08.02.2011
17.02.2011
02
F11/104/11 35763469 SLOVAK TELECOM, a.s.
Telefónne poplatky - MsÚ a Klub dôchodcov - 1/2011
203.53 09.02.2011
17.02.2011
02
F11/105/11 35763469 SLOVAK TELECOM, a.s.
Telefónne hovory - MsP - 1/2011
18.47 09.02.2011
17.02.2011
02
F11/106/11 35680202 SWAN, a.s.
Telefónne poplatky - 1/2011
86.44 09.02.2011
17.02.2011
02
F11/107/11 31581731 FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.
Kopírovacie služby - MsP
8.29 09.02.2011
17.02.2011
02
F11/108/11 31581731 FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.
Kopírovacie služby - MsÚ
132.77 09.02.2011
17.02.2011
02
F11/110/11 31322832 SLOVNAFT, a.s.
PHM - 1/2011
294.56 09.02.2011
17.02.2011
02
F11/113/11 35763469 SLOVAK TELECOM, a.s.
Telefónne poplatky - MŠ Mudrochova - 1/2011
18.32 10.02.2011
17.02.2011
02
F11/119/11 35763469 SLOVAK TELECOM, a.s.
Telefónne poplatky - MŠ Obr. mieru - 1/2011
26.77 14.02.2011
17.02.2011
02
F11/120/11 44462824 Tomáš Mikunda - AUTOSERVIS
Oprava mot. vozidla Peugeot
299.00 14.02.2011
17.02.2011
02
F11/124/11 36282481 HANA s.r.o.
Predmety na uvítanie novonarodených občanov
10.16 17.02.2011
17.02.2011
02
F11/99/11 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
Vyúčtovacia faktúra k 02/2011
825.44 07.02.2011
17.02.2011
02
F11/102/11 14228777 ELEKTRO Domanický Ján
El. inštalačné práce - oprava VO
333.36 08.02.2011
21.02.2011
02
F11/103/11 14228777 ELEKTRO Domanický Ján
El. inštalačné práce - oprava Mestského rozhlasu
86.40 08.02.2011
21.02.2011
02
F11/111/11 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Zrušenie odber. miesta, ul. Hollého 155-garáže
15.24 09.02.2011
21.02.2011
02
F11/116/11 43857434 SENSIM, s.r.o.
Vypracovanie Žiadosti o platbu - ZŠ Lipová, Rajec
2581.51 10.02.2011
21.02.2011
02
F11/117/11 43857434 SENSIM, s.r.o.
Vypracovanie Monitorovacej správy Pamiatková zóna Rajec
836.82 10.02.2011
21.02.2011
02
F11/98/11 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Balastné vody Farský úrad - 1.1.2011-31.1.2011
305.52 07.02.2011
21.02.2011
02
F14/10/11 36238091 ASTERA s.r.o.
Nákup potravín
172.52 02.02.2011
21.02.2011
02
F14/6/11 33367612 Mária Pekná FIT ll
Nákup potravín
13.46 31.01.2011
21.02.2011
02
F14/8/11 45530190 MAPAS SK, s.r.o.
Nákup potravín
99.22 28.01.2011
21.02.2011
02
F14/9/11 17784441 AGROSEVA
Nákup potravín
88.12 31.01.2011
21.02.2011
02
F11/112/11 37809407 Združenie náčelníkov obec. a mests. polícií Slovenska
Členský príspevok do ZNOMPS pre r. 2011
66.00 07.02.2011
24.02.2011
02
F11/118/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Nedoplatok el. energia - MsÚ budova a Radnica - 1/2011
1046.86 11.02.2011
24.02.2011
02
F11/122/11 36425818 GOLF PARK RAJEC a.s.
Nájom BMW X5 - 1/2011
398.33 15.02.2011
24.02.2011
02
F11/128/11 36400882 MD-Bavaria Žilina, s.r.o.
Servis motor. vozidla BMW
196.19 21.02.2011
24.02.2011
02
F11/132/11 36148474 Región BESKYDY
Členský príspevok do združenia na r. 2011
300.00 17.01.2011
24.02.2011
02
F11/133/11 36000477 Bros s.r.o.
Ochr.údajov 1-2/2011, tonery, PC audio
231.00 22.02.2011
24.02.2011
02
F11/134/11 44853793 HServis s.r.o.
Oprava vŕtačky
395.04 23.02.2011
24.02.2011
02
F13/12/11 35407743 Združenie FUROND
Nákup potravín
64.00 21.02.2011
24.02.2011
02
F13/13/11 36238091 ASTERA s.r.o.
Nákup potravín
58.74 21.02.2011
24.02.2011
02
F11/100/11 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Havarijné poistenie - automoilu Škoda Octavia
239.46 07.02.2011
25.02.2011
02
F11/131/11 3060331 Záň Vladimír - Sklenárstvo
Sklenárske práce - zástavka pri poliklinike
198.00 21.02.2011
25.02.2011
02
F11/139/11 36000477 Bros s.r.o.
Práce na PC, Tablet Genius 7100
184.22 25.02.2011
25.02.2011
02
F11/51/11 31338976 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Popl. za vedenie účtu
24.10 20.01.2011
25.02.2011
02
  02/2011  Obsah bloku faktúr - blok obsahuje:  -22 strán;  -typ súboru pdf;   - veľkosť súboru 14,535MB 
  02/2011  Obsah bloku faktúr - blok obsahuje:  -19 strán;  -typ súboru pdf;   - veľkosť súboru 10,492MB 
  02/2011  Obsah bloku faktúr - blok obsahuje:  -8 strán;  -typ súboru pdf;   - veľkosť súboru 4,773MB 
  02/2011   Obsah bloku faktúr - blok obsahuje:  -3 strany;  -typ súboru pdf;   - veľkosť súboru 2,617MB 
  02/2011   Obsah bloku faktúr - blok obsahuje:  -19 strán;  -typ súboru pdf;   - veľkosť súboru 10,154MB 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa