Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Voľby do Európskeho parlamentu - 2014 
 Voľby do Európskeho parlamentu 2019
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 vyhlásil
 
voľby do Európskeho parlamentu
 
a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019
 
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - úvodná stránka
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - úvodná stránka

Informácie pre voliča

   Voľby do Európskeho parlamentu 2019   Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Európskeho parlamentu na… viac informácii

e-mailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie Hlasovacieho preukazu

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie Hlasovacieho preukazu   MESTO RAJEC   zverejňuje e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie Hlasovacieho preukazu pre Voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v dňa 25.mája 2019.   … viac informácii

Volebné okrsky a volebné miestnosti

V zmysle Rozhodnutia Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 28/2019 zo dňa 01.februára 2019 primátor mesta, Ing. Milan Lipka dňa 22. februára 2019 určil v meste Rajec štyri volebné okrsky a volebné miestnosti nasledovne: :   Volebný okrsok č. 01 Volebný okrsok číslo 01… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa