Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Rajec

Oznámenie o začatí katastrálneho konania č. X 56/2020 vo veci opravy chyby v katastrálnom operáte navrhovateľa: EMIT, spol. s r.o. Rajec

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec   OZNÁMENIE     Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor doručil žiadosť o zverejnenie písomnosti „Upovedomenie o začatí katastrálneho konania č. X 56/2020“ zo dňa 17.02.2020 vo veci opravy chyby v katastrálnom operáte navrhovateľa : EMIT,… viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Jednoduché pozemkové úpravy v časti Záhumnie, k. ú. Rajec (JPÚ Rajec - Záhumnie).“

Mesto Rajec Námestie SNP č. 2/2,   015 22 Rajec tel. : 041-5076521, e-mail : podatelna@rajec.sk   1. Identifikácia verejného obstarávateľa :       Názov organizácie : Mesto Rajec       Sídlo organizácie :   Námestie SNP č. 2… viac informácii

Vyhodnotenie ankety

VYHODNOTENIE ANKETY   Na základe vyhodnotenia anketových lístkov odovzdaných na rokovaní dňa 19. 2. 2019 v Kultúrnom dome Rajec a došlých poštou konštatujeme, že záujem o jednoduché pozemkové ú… viac informácii

Jednoduché pozemkové úpravy Rajec

Jednoduché pozemkové úpravy Rajec
väčšie rozlíšenie - kliknutím na obrázok alebo (tu)   JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY RAJEC   Dôvody na začatie jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) ● po ZRPS, resp. ROEP je vlastníctvo… viac informácii

Informácia o plánovanom konaní jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Rajec - pozvánka

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINApozemkový a lesný odborVysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina Vec: Informácia o plánovanom konaní jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Rajec - pozvánka Okresný úrad Žilina - pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán pre vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v… viac informácii
« späť 1 2 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa