Programový rozpočet Mesta Rajec

Rozpočtové opatrenia - 2014

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2014 bol schválený uznesením MZ č.123/2013 dňa 12.12.2013. Rozpočet bol plánovaný a schválený  s prebytkom 3931 € vrátane finančných operácií. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nasledovné zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2014 nasledovnými rozpočtovými opatreniami.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa