Mikroprojekt - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"

Projekt: "Náučný chodník Okolím Rajeckého hradu" úspešne ukončený

Projekt: "Náučný chodník Okolím Rajeckého hradu" úspešne ukončený
  PROJEKT „NÁUČNÝ CHODNÍK OKOLÍM RAJECKÉHO HRADU“ ÚSPEŠNE UKONČENÝ   Aktivity mikroprojektu Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“ boli plánované v časovom horizonte 05/2017 až 04/2018. Hlavnými aktivitami bolo vybudovanie náučného chodníka v meste Rajec až po Rajecký hrad –… viac informácii

Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"

Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"
Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"   Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu s názvom: Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu" , ktorý sa uchádza o spolufinancovanie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci… viac informácii

Mikroprojekt - Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu"

Mikroprojekt - Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu"
Nazwa mikroprojektu:   Edukacyjna ścieżka "Wokół Rajeckiego zamku"   Współfinansowanie: Europejsky fundusz regionalnego rozwoju: 85 % upowaznione wydatki 31 963,70 euro Środki z budżetu państwa: 10% upowaznione wydatki 3 760,43 euro Wkład własny: 5% upowaznione… viac informácii

Archeologický workshop na Rajeckom hrade

Archeologický workshop na Rajeckom hrade
    Archeologický workshop na Rajeckom hrade   V dňoch 11. až 24. septembra 2017 sa uskutočnil archeologický workshop na historickom nálezisku v lokalite Hradisko, nachádzajúcom sa v katastri obce Jasenové. Workshopu sa postupne zúčastnili rôzne skupiny dobrovoľníkov a žiaci… viac informácii

Rajecký hrad - 3D model

Rajecký hrad  - 3D model
    Mikroprojekt - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu" 3D model historickej podoby Rajeckého hradu   Autor: VIA MAGNA s.r.o., Nábrežná 2, 038 61 Vrútky       Video 3D model historickej podoby Rajeckého hradu viac informácii

Výzva na predloženie ponuky - Zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní

Výzva na predloženie ponuky - Zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
  Mesto Rajec Námestie SNP 2/2 015 22 Rajec   V Rajci, dňa 28.6.2017   Výzva na predloženie ponuky (Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní) Zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona o verejnom… viac informácii

Realizácia stavby Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“

Realizácia stavby Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“
    Realizácia stavby Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“   Vedúci partner – žiadateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, Slovenská republika;  www.rajec.sk   Partner mikroprojektu: Gmina Czechowice-Dziedzice, PL Jana Pawla II 1,Czechowice-Dziedzice 43502,… viac informácii

Začal sa workshop – archeologický výskum na Rajeckom hrade...

Začal sa workshop – archeologický výskum na Rajeckom hrade...
Rozpoczol sie workshop - badania archeologiczne na Rajeckim zamku ...   W poniedziałek, 11.9.2017, rozpoczyna się dwutygodniowy workshop na znalezisku Rajeckiego zamku. W pierwszym tygodniu pracy przygotowawcze będą prowadzone przez archeologów, którzy będą prowadzić badania… viac informácii

Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“

Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“
  NÁUČNÝ CHODNÍK „OKOLÍM RAJECKÉHO HRADU“   Súčasťou mikroprojektu s názvom Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“ , ktorý sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko, kde vedúcim partnerom je Mesto Rajec (Slovensko) a partnerom projektu je… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa