Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Nová skládka odpadov, Rajec – Šuja oznámenie o začatí správneho konania

Mesto Rajec   O Z N A M   NOVÁ SKLÁDKA ODPADOV , RAJEC – ŠUJA oznámenie o začatí správneho konania               Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a… viac informácii

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie   ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania… viac informácii

Verejná vyhláška – Oznámenie o oboznámení s podkladmi rozhodnutia

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec 01/3620/2018 – 2 dňa 8.2.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N I E O OBOZNÁMENÍ S PODKLADMI ROZHODNUTIA Meno (názov) a adresa žiadateľa : Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina Podal žiadosť o… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o oboznámení s podkladmi rozhodnutia

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec 01/2962/2018 – 2 dňa 4.2.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N I E O OBOZNÁMENÍ S PODKLADMI ROZHODNUTIA Meno (názov) a adresa žiadateľa : Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby,Kollárova 8, 917 02… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o oboznámení s podkladmi rozhodnutia

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec 01/3156/2018 – 2dňa 31.1.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N I EO OBOZNÁMENÍ S PODKLADMI ROZHODNUTIA Meno (názov) a adresa žiadateľa : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest,   … viac informácii

Verejná vyhláška - O oboznámení s podkladmi rozhodnutia

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec 01/2736/2018 – 2 dňa 30.1.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N I E O OBOZNÁMENÍ S PODKLADMI ROZHODNUTIA Meno (názov) a adresa žiadateľa : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest,  … viac informácii

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby

Mesto RajecSOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadokNám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/3469/2018/UR/04-Ďu dňa 23.1.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY Meno (názov) a adresa žiadateľa : Slovak Telekom a.s.; IČO 35763469; Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zastúpený: TTL Group s.r.o… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho jednania

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/3620/2018 dňa 4.1.2019   V E R E J N Á V Y H L Á Š K A   OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO JEDNANIA   Meno (názov) a adresa žiadateľa : Žilinský samosprávny kraj,… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou bez ústneho jednania

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/3469/2018 dňa 12.12.2018   VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU BEZ ÚSTNEHO JEDNANIA   Meno (názov) a adresa stavebníka: Slovak Telekom a.s. IČO 35763469… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho jednania

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/2736/2018 dňa 23.11.2018 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO JEDNANIA   Meno (názov) a adresa žiadateľa : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a… viac informácii
« späť 1 2 3 4 6 9 11 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa