Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho jednania

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/3620/2018 dňa 4.1.2019   V E R E J N Á V Y H L Á Š K A   OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO JEDNANIA   Meno (názov) a adresa žiadateľa : Žilinský samosprávny kraj,… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou bez ústneho jednania

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/3469/2018 dňa 12.12.2018   VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU BEZ ÚSTNEHO JEDNANIA   Meno (názov) a adresa stavebníka: Slovak Telekom a.s. IČO 35763469… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho jednania

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/2736/2018 dňa 23.11.2018 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO JEDNANIA   Meno (názov) a adresa žiadateľa : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho jednania

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/3156/2018 dňa 26.11.2018 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO JEDNANIA   Meno (názov) a adresa žiadateľa : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho jednania

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/2962/2018 dňa 20.11.2018 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO JEDNANIA   Meno (názov) a adresa žiadateľa : Národná agentúra pre sieťové a elektronické… viac informácii

Verejná vyhláška - ZS a RR bod Rajec II ZA_RJC elektrická prípojka NN

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/1716/2018/UR/16-Ďu dňa 10.8.2018   ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY   Meno (názov) a adresa žiadateľa : Slovak Telekom a.s. IČO 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zastúpený :… viac informácii

Plán otvárky prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec - Šuja dobývací priestor Rajec

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie     "Plán otvárky prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec - Šuja dobývací priestor Raiec" - zaslanie… viac informácii

Úplná uzávierka železničného priecestia na ceste 1/64 k.ú. Kľače

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA OBLASTNÉ RIADITEĽSTVOŽILINA, SMSÚ ŽTS TO ŽILINA železničná stanica Žilina, ul. Hviezdoslavova 7, 010 01 Žilina     Žilina 06.04.2018   Vec: Žiadost' o stanovisko k úplnej uzávierke železničného priecestia na ceste 1/64      … viac informácii

Verejná vyhláška - ZS a RR bod Rajec II ZA_RJC elektrická prípojka NN

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/1716/2018 dňa 16.7.2018   VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU BEZ ÚSTNEHO JEDNANIA Meno (názov) a adresa stavebníka: Slovak Telekom a.s. IČO 35763469… viac informácii

Oznámenie o zámere nanovo vyhlásiť chránený strom "Lipa v Rajci" - verjná vyhláška

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina Naše číslo OU-ZA-OSZP3-2018/015905-002/Bre Vybavuje/linka Ing. Brezániová 041/7335682 Žilina, dňa 15.03.2018 VEC: Oznámenie o… viac informácii
« späť 1 2 3 4 6 8 10 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa