Archív - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

 
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
 Informácie pre voliča
 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2015 Mestského zastupiteľstva v Rajci o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na území mesta Rajec počas volebnej kampane – Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.  ...viac informácií
 
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča ...viac informácií
 
Určenie volebných okrskov a volebných miestností ...viac informácií

Voľby do NR SR - úvodná stránka
Voľby do NR SR 2016 - úvodná stránka

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky   Informácie pre voliča   I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.   II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan… viac informácii

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

PRIMÁTOR MESTA RAJEC Rajec, 04.12.2015 Určenie volebných okrskov a volebných miestností   V zmysle § 8 ods. 1 Zákona č. 180/2014 Z.z. v platnom znení o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto určujem pre voľby do NR SR konané dňa 05.03.2016 štyri… viac informácii

Oznámenie o čase a mieste volieb do Národnej rady Slovenskej republiky občanom trvale bytom Rajec 0

O Z N Á M E N I E o čase a mieste volieb do Národnej rady Slovenskej republiky občanom trvale bytom Rajec 0/0   Mesto Rajec oznamuje o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky občanom:   - Bako Milan - Kardoš František - Pastierčinová Margita -… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa