Doplnok k aktualizácií Územného plánu mesta Rajec - Charubina (D č.2 ÚPM)

D č.2 ÚPM - I. Textová časť

D č.2 ÚPM - II. Výkresová časť

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa