Zmena a doplnok č. 1 Územného plánu mesta Rajec - Krivín (ZaD č.1 ÚPM)

ZaD č.1 ÚPM - I. Textová časť

ZaD č.1 ÚPM - II. Výkresová časť

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa