MsZ - Termíny zasadnutí, pozvánky na zasadnutia a program zasadnutia - rok 2015

Termíny riadnych zasadnutí MsZ pre rok 2015
26.2.2015 - 21.5.2015 - 13.8.2015 - 15.10.2015 - 10.12.2015

Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe § 11 ods. 4 písm. k) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva tento

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Primátor mesta Rajec, v zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2015 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. PRIMÁTOR  MESTA  RAJEC    … viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Primátor mesta Rajec, v zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. októbra 2015 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. PRIMÁTOR  MESTA  RAJEC    … viac informácii

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Primátor Mesta Rajec,Pozvánka - V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. januára 2015 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. Program: 1. Uprázdnenie poslaneckého… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Primátor mesta Rajec, v zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13. augusta 2015 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. PRIMÁTOR  MESTA  RAJEC    … viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Pozvánka - V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21. mája 2015 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. PRIMÁTOR MESTA RAJEC        … viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Pozvánka - V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. februára 2015 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. PRIMÁTOR MESTA RAJEC        … viac informácii

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Primátor Mesta Rajec,Pozvánka - V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. januára 2015 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. Program: 1. Uprázdnenie poslaneckého… viac informácii

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva

PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 11.decembra 2014   P O Z V Á N K A   V zmysle § 12 ods. 1 a v zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam   ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 15.… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa