Premeny mesta

Rajec na starých fotografiách

Rajčianka - mlyny - mosty - povodne - regulácia toku

Námestie SNP

Hollého ulica - Dlhý rad

Termálne kúpalisko Veronika - 1972

Termálne kúpalisko Veronika - 1972
naspäť

Oslavy 1. MÁJA

Demontáž oblúkovej haly

Demontáž oblúkovej haly v areáli bývalých rajeckých strojárni. Na jej mieste bude mať fi KFTS s.r.o. Rajec nové výrobné haly.
 
naspäť
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa