Zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zák. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zadanie zákazky - Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu

Zadanie zákazky - Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ
z v e r e j ň u j e
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky
Názov zákazky : Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu
Opis zákazky : Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu zo 110l a 1100l zberných odpadových nádob od obyvateľov z bytovej a rodinnej zástavby a od právnických osôb v meste Rajec
Lehota na realizáciu zákazky : rok 2014
Dátum zverejnenia zákazky : 27. 11. 2013
Dátum zverejnenia : 22. 11. 2013

 

naspäť
Zadanie zákazky - Stavebné úpravy verejného osvetlenia ul. Lipová, Rajec
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ
z v e r e j ň u j e
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky
Názov zákazky : Stavebné úpravy verejného osvetlenia ul. Lipová, Rajec
Opis zákazky : Stavebné úpravy - prloženie verejného osvetlenia ul. Lipová, Rajec
Lehota na realizáciu zákazky : október 2013
Dátum zverejnenia : 17.09.2013

 

naspäť
Zadanie zákazky - Nákup kontajnerov na triedený zber
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ
z v e r e j ň u j e
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky
Názov zákazky : Nákup kontajnerov na triedený zber
Opis zákazky : Nákup kontajnerov na zber plastov, kovov, papiera
Lehota na realizáciu zákazky : október 2013
Dátum zverejnenia : 17.09.2013

 

naspäť
Zadanie zákazky - Uskutočnenie stavebných prác - dobudovanie skate parku Rajec
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ
z v e r e j ň u j e
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky
Názov zákazky : Uskutočnenie stavebných prác - dobudovanie skate parku Rajec
Opis zákazky : Stavebné práce spojené s dobudovaním skate parku v stavebných objektoch:
a/ Betónová plocha
b/ Položenie zámkovej dlažby
c/ Mobiliár a skate prvky
Lehota na realizáciu zákazky : október, november 2013
Dátum zverejnenia : 06.09.2013

 

naspäť
Zadanie zákazky - Obstaranie a distribúcia pamätných predmetov projektu " Spoznajme sa cez skate"
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ
z v e r e j ň u j e
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky
Názov zákazky : Obstaranie a distribúcia pamätných predmetov projektu " Spoznajme sa cez skate"
Opis zákazky : obstaranie a to:
- tričká 320 ks - biela farba, potlač loga 10 cm, 100% bavlna, gramáž 185g/m2, veľkosť po 80 ks - S, M, L, XL
- tašky 320 ks - LDPE so spevneným výsekom, biela farba s potlačou 4+0, rozmer 350x460/40/x0,06
- čiapky 320 ks - šiltovka, biela farba transfer loga 8 cm, veľkosť universál
Lehota na realizáciu zákazky : september, október 2013
Dátum zverejnenia : 06.09.2013

 

naspäť
Zadanie zákazky - Stavebné úpravy ZTI v bytovom dome
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ
z v e r e j ň u j e
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky
Názov zákazky : Stavebné úpravy ZTI v bytovom dome
Opis zákazky : Výmena rozvodov studenej vody pre bytový dom na ul. 1. mája s.č. 430 v Rajci
Lehota na realizáciu zákazky : september, október 2013
Dátum zverejnenia : 04.09.2013

 

naspäť
Zadanie zákazky - Výmena strešnej krytiny
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ
z v e r e j ň u j e
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky
Názov zákazky : Výmena strešnej krytiny a oprava fasády na objekte radnice v Rajci na Námestí SNP
Opis zákazky : Výmena strešnej krytiny na objekte radnice v Rajci na Námestí SNP
Lehota na realizáciu zákazky : 15.9. – 15.10.2013
Dátum zverejnenia zákazky : 20.8.2013
Dátum zverejnenia : 14.8.2013

 

naspäť
Zadanie zákazky - Stavebné úpravy ul. Lipova v Rajci
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ
z v e r e j ň u j e
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky
Názov zákazky : Stavebné úpravy ul. Lipova v Rajci
Opis zákazky : Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Lehota na realizáciu zákazky : september 2013
Dátum zverejnenia zákazky : 19.8.2013
Dátum zverejnenia : 12.8.2013

 

naspäť
Zadanie zákazky - Výmena strešnej krytiny
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ
z v e r e j ň u j e
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky
Názov zákazky : Výmena strešnej krytiny a oprava fasády na objekte radnice v Rajci na Námestí SNP
Opis zákazky : Výmena strešnej krytiny na objekte radnice v Rajci na Námestí SNP
Lehota na realizáciu zákazky : 15.9. – 15.10.2013
Dátum zverejnenia zákazky : 29.7.2013
Dátum zverejnenia : 24.7.2013

 

naspäť
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa