Archív - Oznámenie o uložení zásielok - Verejná vyhláška

Oznámenie o doručení listovej zásielky - Martin Balcer

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 16.05.2013 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Martin Balcer,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 16.05.2013 doručená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Okresná prokuratúra Bratislva II, Kvetná 13,… viac informácii

Oznámenie o doručení listovej zásielky - Štefan Ďurech

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 10.05.2013 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Štefan Ďurech, nar.1959,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 10.05.2013 doručená listová zásielka, Doručenka, Do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je… viac informácii

Oznámenie o uložení zásielky - Peter Skupeň

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 29.04.2013 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Peter Skupeň,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bolo dňa 29.04.2013 doručené Oznámenie o uložení zásielky, doporučený list, do vlastných rúk zo Slovenskej pošty… viac informácii

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Pavol Pekarík

M E S T O   R A J E C Mestský úrad, správne oddelenie Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22 Číslo: 1163/2013 Oznámenie - O zrušení trvalého pobytu Ohlasovňa pobytu v Rajci,  na návrh  vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa  § 7odst. (1… viac informácii

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností

zverejnené: 08.10.2012  Mesto Rajec Námestie SNP 2/2, PSČ 015 22 Rajec VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnostíMesto Rajec z dôvodu neznámeho pobytu účastníkov konania vykonáva podľa § 35 zákona SNR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení… viac informácii

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností

 Mesto Rajec Námestie SNP 2/2, PSČ 015 22 Rajec VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnostíMesto Rajec z dôvodu neznámeho pobytu účastníkov konania vykonáva podľa § 35 zákona SNR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov… viac informácii
« späť 1 22 42 63 80 81 82 83 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa