Dokumenty - Hospodárenie Mesta

Hospodárenie Mesta Rajec

ROZPOČET Mesta Rajec na rok 2020

ROZPOČET Mesta Rajec na rok 2020
ROZPOČET Mesta Rajec na rok 2020  Rozpočtové opatrenie č.21 / 2020 viac informácii

Plnenie rozpočtu za rok 2019

Plnenie rozpočtu za rok 2019
Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2015 - 2017; Rozpočtový haronogram 2014; Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajec,ktoré boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 108/2014 dňa 13.11.2014; Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec, ktoré… viac informácii

Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2019

Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2019
Dokumenty: Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledky hospodárenia Mesta Rajec k 30.6.2019; Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledky viac informácii

Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2018

Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2018
    Záverečný účet Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Programové plnenie rozpočtu za rok 2018 Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a… viac informácii

Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2017

Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2017
Monitorovacia správa Mesta Rajec k 30.6.2017 Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledky hospodárenia Mesta Rajec k 30.6.2017 Rozpočet Mesta Rajec na rok 2017 - Aktuálna skutočnosť k 30.06.2017 Záverečný účet Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie… viac informácii

Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2016

Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2016
Rozpočet Mesta Rajec k 30.06.2016; Záverečný účet Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2016; Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledky hospodárenia Mesta Rajec k 30.6.2016; Monitorovacia správa Mesta Rajec k 30.6.2016; Správa nezávislého audítora Mesta Rajec… viac informácii

Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2015

Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2015
Dokumenty: Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledky hospodárenia Mesta Rajec k 30.6.2015; Monitorvacia správa k 30.60.2015; Rozpočet Mesta Rajec na rok 2015. Hodnotiaca správa k 31.12. 2015 Monitorvacia správa k 30.06.2015 Konsolidované výkazy k 31.12.2015 viac informácii

Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2014

Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2014
Dokumenty: Záverečný účet Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2014; Správa nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu mesta Rajec za rok 2014; Hodnotiaca správa k 31.12.2014; Konsolidovaná výročná správa (uvádza údaje z individuálnej výročnej správy) Mesta Rajec za rok 2014;… viac informácii

Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2013

Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2013
Dokumenty: Záverečný účet Mesta Rajec za rok 2013; Správa nezávislého auditora určená Mestskému zastupiteľstvu Mesta Rajec za rok 2013; Správa nezávislého audítora o Konsolidovanej účtovnej závierky určená pre Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec za rok 2013; Dodatok správy auditora o overení súladu… viac informácii
« späť 1 2 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa