Dokumenty - Hospodárenie Mesta RAJEC

Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2019

Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2019
Dokumenty: Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledky hospodárenia Mesta Rajec k 30.6.2019; Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledky viac informácii

Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2018

Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2018
    Záverečný účet Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Programové plnenie rozpočtu za rok 2018 Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a… viac informácii

Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2017

Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2017
Monitorovacia správa Mesta Rajec k 30.6.2017 Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledky hospodárenia Mesta Rajec k 30.6.2017 Rozpočet Mesta Rajec na rok 2017 - Aktuálna skutočnosť k 30.06.2017 Záverečný účet Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie… viac informácii

Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2016

Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2016
Rozpočet Mesta Rajec k 30.06.2016; Záverečný účet Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2016; Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledky hospodárenia Mesta Rajec k 30.6.2016; Monitorovacia správa Mesta Rajec k 30.6.2016; Správa nezávislého audítora Mesta Rajec… viac informácii

Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2015

Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2015
Dokumenty: Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledky hospodárenia Mesta Rajec k 30.6.2015; Monitorvacia správa k 30.60.2015; Rozpočet Mesta Rajec na rok 2015. Hodnotiaca správa k 31.12. 2015 Monitorvacia správa k 30.06.2015 Konsolidované výkazy k 31.12.2015 viac informácii
« späť 1 2 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa