Detail zverejnenia zmluvy - 2022/238

Evidenčné číslo 2022/238
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Predmet zmluvy Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí finančného príspevku v roku 2022 na prevádzku sociálnej služby poskytovanej Prijímateľom.
Cena 2,400.00

Zmluvná strana I.: Mesto Rajec
Adresa - sídlo: Námestie SNP 2/2
IČO: 00321575
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Milan Lipka
Funkcia: primátor mesta

Zmluvná strana II.: Pokoj v duši n.o. - Zariadenie pre seniorov KATKA
Adresa - sídlo: Kuzmányho 903/3, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 45732264
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: PhDr. Iveta Pospíšilová
Funkcia: riaditeľka organizácie

Dátum podpisu: 26.08.2022
Dátum zverejnenia: 06.09.2022
Dátum účinnosti: 07.09.2022
PDF príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa