Detail zverejnenia zmluvy - 2022/232

Evidenčné číslo 2022/232
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Predmet zmluvy Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančného príspevku na projektovú dokumentáciu pre PUMP TRACK v meste Rajec a 1 ks cyklonabíjačky osadenej v katastri mesta Rajec
Cena 7,000.00

Zmluvná strana I.: Mesto Rajec
Adresa - sídlo: Námestie SNP 2/2
IČO: 00321575
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Milan Lipka
Funkcia: primátor mesta

Zmluvná strana II.: Žilinský turistický kraj, krajská organizácia cestovného ruchu
Adresa - sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 42220238
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: RNDr. Peter Dobeš, Ing. Iveta Chabadová
Funkcia: predseda krajskej organizácie, výkonná riaditeľka

Dátum podpisu: 08.08.2022
Dátum zverejnenia: 30.08.2022
Dátum účinnosti: 31.08.2022
PDF príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa