Detail zverejnenia zmluvy - 2022/225

Evidenčné číslo 2022/225
Názov zmluvy Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rajec v roku 2022
Predmet zmluvy Mesto Rajec poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 500,- Eur
Cena 500.00

Zmluvná strana I.: Mesto Rajec
Adresa - sídlo: Námestie SNP 2/2
IČO: 00321575
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Milan Lipka
Funkcia: primátor mesta

Zmluvná strana II.: Šachový klub Rajec, OZ
Adresa - sídlo: Šafárikova 604/10, 015 01 Rajec
IČO: 42054052
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Tibor Haás
Funkcia: zástupca OZ

Dátum podpisu: 18.08.2022
Dátum zverejnenia: 19.08.2022
Dátum účinnosti: 20.08.2022
PDF príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa