Detail zverejnenia zmluvy - 2022/202

Evidenčné číslo 2022/202
Názov zmluvy Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme bytu
Predmet zmluvy Zmluvné strany sa týmto dohodli na ukončení platnosti Zmluvy o nájme bytu uzatvorenej dňa 29.09.2021 tak, že platnosť zmluvy a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich končí dňa 31.07.2022
Cena 0.00

Zmluvná strana I.: Mesto Rajec
Adresa - sídlo: Námestie SNP 2/2
IČO: 00321575
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Milan Lipka
Funkcia: primátor mesta

Zmluvná strana II.: Denisa Hromadová
Adresa - sídlo: Rajec
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Denisa Hromadová
Funkcia: nájomca

Dátum podpisu: 28.07.2022
Dátum zverejnenia: 29.07.2022
Dátum účinnosti: 30.07.2022
PDF príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa