Detail zverejnenia zmluvy - 2022/195

Evidenčné číslo 2022/195
Názov zmluvy Dodatok č. 2 číslo 2022/195 k Rámcovej zmluve o poskytovaní verejnoprospešných služieb, výkonov a prác č. 2021/336 v znení Dodatku č. 1 č. 2022/11 zo dňa 24. 01. 2022
Predmet zmluvy Zmena obsahu Rámcovej zmluvy o poskytovaní verejnoprospešných služieb č. 2021/336 zo dňa 29. decembra 2021, ktorá nadobudla účinnosť dňa 30. 12. 2021, v znení Dodatku č. 1/ č. 2022/11 zo dňa 24.01.2022, ktorý nadobudol účinnosť dňa 25.01.2022
Cena 0.00

Zmluvná strana I.: Mesto Rajec
Adresa - sídlo: Námestie SNP 2/2
IČO: 00321575
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Milan Lipka
Funkcia: primátor mesta

Zmluvná strana II.: Technické služby mesta Rajec, s. r. o. "r .s. p."
Adresa - sídlo: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
IČO: 53708725
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Gustáv Mucha
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 30.06.2022
Dátum zverejnenia: 01.07.2022
Dátum účinnosti: 02.07.2022
PDF príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa