Detail zverejnenia zmluvy - 2022/185

Evidenčné číslo 2022/185
Názov zmluvy Dodatok k Zmluve o bežnom účte
Predmet zmluvy Znenie Zmluvy sa mení takto: 1. Do čl. I. Zmluvy sa za posledný bod tohto článku Zmluvy vkladá nový bod v nasledovnom znení: „Zmluvné strany sa dohodli na zmene podmienok vedenia Účtu na Komunal Extra“
Cena 0.00

Zmluvná strana I.: Mesto Rajec
Adresa - sídlo: Námestie SNP 2/2
IČO: 00321575
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Milan Lipka
Funkcia: primátor mesta

Zmluvná strana II.: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Adresa - sídlo: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
IČO: 00151653
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Gustávs Šimalčík; Ing. Zuzana Ševčíková
Funkcia: Senior Relationship Manager; Špecialista

Dátum podpisu: 09.06.2022
Dátum zverejnenia: 09.06.2022
Dátum účinnosti: 10.06.2022
PDF príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa