ZMLUVY - FAKTÚRY - OBJEDNÁVKY od 01.01.2012


Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Suma s DPH Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
23.07.2012 Dotácia z rozpočtu mesta
2012/100
300.00 Stolnotenisový klub Rajec
Rajec
detail
20.07.2012 O nájme nebytových priestorov školy
2012/099
100.00 Cirkus ALEGRIE
Hradec Králové
detail
19.07.2012 Zmluva o poskytnutí služieb
2012/096
4,950.00 Agentúra Európa, s.r.o.
Dolné Rudiny 8209/43, Žilina
detail
19.07.2012 Zmluva o poskytnutí služieb
2012/097
4,950.00 Agentúra Európa, s.r.o.
Dolné Rudiny 8209/43, Žilina
detail
18.07.2012 Zmluva o nájme pozemku ustanovená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
2012/098
15.00 Peter Tarana, Božena Taranová
Rajec
detail
16.07.2012 Zmluva o zabezpečení reklamy a propagácie
2012/095
200.00 ANAJ SLOVAKIA, s. r. o.
Nádražná 329, Rajec
detail
16.07.2012 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákona) v znení neskorších predpisov
2012/093
8,495.00 Jozef Imrišek ml.
Jasenové 110
detail
13.07.2012 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákona) v znení neskorších predpisov.
2012/092
9,480.00 VINUTA , s.r.o.
Hollého 206/53, Rajec
detail
13.07.2012 Dohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
2012/094
2,000.00 Maratón klub Rajec
Rajec
detail
04.07.2012 Kúpna zmluva uzavretá podľa §§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka, a Zmluva o zriadení vecného bremena uzavretá podľa §§ 151n a nasl. Občianskeho zákonníka
2012/091
1,734.00 Viktor Culák, Anna Culáková
Rajec
detail
03.07.2012 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákona v znení neskorších predpisov
2012/086
23,817.97 CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, Nitra
detail
03.07.2012 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákona v znení neskorších predpisov
2012/087
19,967.45 CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, Nitra
detail
29.06.2012 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a nasl. občianskeho zákonníka
2012/090
0.00 Mária Svarinská
Rajec
detail
29.06.2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a nasl. občianskeho zákonníka
2012/089
0.00 Lýdia Slyšková
Rajec
detail
26.06.2012 Zmluva č. 3/2012 o nájme nebytových priestorov
2012/088
432.08 Ján Matejička
Veľká Čierna
detail
25.06.2012 Kúpna zmluva uzavretá podľa §§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka, Zmluva o zriadení predkupného práva, Zmluva o zriadení vecného bremena
2012/070
10,800.00 MUDr. Jana Šulanová
Martin
detail
20.06.2012 Zmluva o nájme pozemku uzatvorená v zmysle §663 a nasl. Občianskeho zákonníka
2012/085
27.95 Ing. Katarína Jasenovcová, Michal Jasenovec
Rajec
detail
15.06.2012 Zmluva o nájme pozemku uzatvorená v zmysle §663 a nasl. Občianskeho zákonníka
2012/084
10.03 Mgr. Estera Uhláriková
Rajec
detail
13.06.2012 Zmluva o nájme pozemku uzatvorená v zmysle §663 a nasl. Občianskeho zákonníka
2012/077
10.03 Mgr. Jozef Pauko
Rajec
detail
13.06.2012 Zmluva o nájme pozemku uzatvorená v zmysle §663 a nasl. Občianskeho zákonníka
2012/078
10.03 Mgr. Alojzia Krňanová
Rajec
detail
13.06.2012 Zmluva o nájme pozemku uzatvorená v zmysle §663 a nasl. Občianskeho zákonníka
2012/079
15.81 Štefan Jasenovec, Mgr.Anastázia Jasenovcová
Rajec
detail
13.06.2012 Zmluva o nájme pozemku uzatvorená v zmysle §663 a nasl. Občianskeho zákonníka
2012/080
10.03 Boris Rizman, Mgr. Zuzana Rizmanová
Rajec
detail
13.06.2012 Zmluva o nájme pozemku uzatvorená v zmysle §663 a nasl. Občianskeho zákonníka
2012/081
10.03 Marián Sikeľ, Jarmila Sikeľová
Rajec
detail
13.06.2012 Zmluva o nájme pozemku uzatvorená v zmysle §663 a nasl. Občianskeho zákonníka
2012/082
10.03 Ing. Jozef Ftáčik, Mgr. Anna Ftáčiková
Rajec
detail
13.06.2012 Zmluva o poskytovaní služieb č. 72012 uzavretá podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
2012/083
40.00 DATALAN a.s. Bratislava
Galvaniho 17/A, Batislava
detail
05.06.2012 Dohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
2012/076
3,000.00 Futbalový klub Rajec
Hollého 2011
detail
31.05.2012 Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. občianskeho zákonníka .
2012/075
0.00 Marta Jarinová
Rajec
detail
23.05.2012 Dohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
2012/072
1,000.00 Maratón klub Rajec
Mudrochova 909/4, Rajec
detail
21.05.2012 Darovacia zmluva
2012/071
0.00 IBM Slovensko, spol. s r.o.
Apollo II, Mlynské nivy 49, Bratislava
detail
18.05.2012 8043/2012-I/81 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
2012/074
95,700.00 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8, Bratislava
detail
15.05.2012 Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
2012/066
0.00 Nadácia Spoločne pre región
so sídlom Framborská 12, Žilina
detail
15.05.2012 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákona.
2012/069
0.00 Lenka Badžgoňová
Rajec
detail
15.05.2012 Zmluva o nájme podperných bodov.
2012/067
38.50 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.,
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
detail
14.05.2012 Dohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
2012/064
100.00 Občianske združenie ARCUS
Jánošíkova 547/54, Rajec
detail
10.05.2012 Kúpna zmluva uzavretá podľa §§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka.
2012/063
12,000.00 Agroregión, a.s.
Hollého 203/50, Rajec
detail
09.05.2012 Dohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
2012/062
70.00 Jednota dôchodcov
Nádražná 284, Rajec
detail
04.05.2012 Dodatok č. 4 k zmluve č. 3/2007 o nájme nebytových priestorov.
2012/048
1,063.40 Autoškola PRIA
Námestie SNP 2/2, Rajec
detail
04.05.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2011 o nájme nebytových priestorov
2012/049
444.04 Libuše Jasenovcová
Šuja č. 26
detail
04.05.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2011 o nájme nebytových priestorov.
2012/050
444.04 KASTEB, s.r.o.
S.Chalupku 1088/33, Rajec
detail
04.05.2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 21/2009.
2012/051
2,420.44 JUDr. Anna Kecerová Veselá, advokátka
Námestie SNP 2/2, Rajec
detail
04.05.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2010 o nájme nebytových priestorov.
2012/052
808.30 Ladislav Galko - EKOTHERM
Javorová 186/3, Rajec
detail
04.05.2012 Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2011 o nájme nebytových priestorov.
2012/053
2,388.98 Drevodomy Rajec, s.r.o.
Námestie SNP 2/2, Rajec
detail
04.05.2012 Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2012 o nájme nebytových priestorov.
2012/054
1,493.60 Ing. Ján Šamalík
Partizánska 897/34, Rajec
detail
04.05.2012 Dodatok č. 3 k Zmluve č. 13/2007 o nájme nebytových priestorov.
2012/055
841.10 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
detail
04.05.2012 Dodatok č. 4 k zmluve č. 6/2007 o nájme nebytových priestorov.
2012/056
2,242.19 Ivan Toman - TILIA
Námestie SNP 2/2, Rajec
detail
04.05.2012 Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/2010 o nájme nebytových priestorov.
2012/057
861.52 Tilia-t., s.r.o.
Námestie SNP 2/2, Rajec
detail
04.05.2012 Dodatok č.3 k zmluve č. 12/2007 o nájme nebytových priestorov.
2012/058
765.88 Darina Škorvánková
Námestie SNP 2/2, Rajec
detail
04.05.2012 Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2011 o nájme nebytových priestorov.
2012/059
865.44 Jana Zmrhalová
Námestie SNP 2/2, Rajec
detail
04.05.2012 Dodatok č. 3 k zmluve č. 8/2007 o nájme nebytových priestorov.
2012/060
9,061.19 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
Kuzmányho 26, Žilina
detail
04.05.2012 Zmluva č. 3/2012 o nájme nebytových priestorov.
2012/061
1,613.88 BV PLAN, s.r.o.
Fačkov 72
detail
« späť 1 15 30 44 54 55 56 57 58 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa