ZMLUVY - FAKTÚRY - OBJEDNÁVKY od 01.01.2012


Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Suma s DPH Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
27.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/86 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/086
65.33 Peter Pekara
Rajec
detail
27.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/87 uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2018/087
38.53 Bc. Barbora Žideková
Rajec
detail
27.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/88 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/088
64.94 Gabriela Hronská
Rajec
detail
27.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/89 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/089
101.48 Lenka Čerňanská
Rajec
detail
27.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/90 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/090
120.11 Monika Číšecká
Rajec
detail
27.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/91 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/091
77.13 Eva Klincová
Rajec
detail
27.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/92 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/092
110.00 Jana Řepová
Rajec
detail
27.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/93 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/093
65.33 Vladimír Klinec
Rajec
detail
27.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/94 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/094
60.47 Pavol Lietavec
Rajec
detail
27.02.2018 DODATOK č. 3 ZML 2018/95 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2018/095
0.00 Ľubomír Habrun
Rajec
detail
27.02.2018 DODATOK č. 5 ZML 2018/96 K ZMLUVE O NÁJME BYTU uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2018/096
0.00 Štefan Hodas
Rajec
detail
27.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/97 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/097
97.59 Mária Dobešová
Rajec
detail
27.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/104 uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
2018/104
29.01 Svarinská Mária
Rajec
detail
27.02.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 2016/60 zo dňa 27.1.2016 ZML 2018/105 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/105
72.00 Beáta Trnovcová
Rajec
detail
26.02.2018 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme bytu ZML 2018/67 ktorá bola uzatvorená dňa 28.8.2017 medzi zmluvnými stranami
2018/067
0.00 Zuzana Veselá
Rajec
detail
26.02.2018 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme bytu ZML 2018/68 ktorá bola uzatvorená dňa 27.1.2016 medzi zmluvnými stranami
2018/068
0.00 Andrea Krajčiová
Rajec
detail
26.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/69 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/069
102.77 Tomáš Martinec a manželka Andrea Martincová
Rajec
detail
26.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/70 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/070
102.88 Martina Uhláriková
Rajec
detail
26.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/71 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/071
103.62 Katarína Mihalcová
Rajec
detail
26.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/72 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/072
103.62 Soňa Wirghová
Rajec
detail
26.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/73 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/073
103.62 Monika Bačinská
Rajec
detail
26.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/74 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/074
103.89 Viera Vrábová
Rajec
detail
26.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/75 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/075
103.76 Andrea Krajčiová
Rajec
detail
26.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/76 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/076
102.64 Dominika Mesárošová
Rajec
detail
26.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/77. uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/077
102.39 Mária Sudorová
Rajec
detail
26.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/78 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/078
102.21 Branislav Kardoš
Rajec
detail
26.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/79 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/079
123.69 Ing. Natália Golierová
Rajec
detail
26.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/80 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/080
123.04 Patrik Kmeť
Rajec
detail
26.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/81 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/081
123.04 Veronika Šomšáková a manžel Miroslav Šomšák
Rajec
detail
26.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/82 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/082
123.04 Mgr. Katarína Ligasová a manžel Martin Ligas
Rajec
detail
26.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/83 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/083
123.07 Zuzana Veselá
Rajec
detail
26.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/84 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/084
123.07 Miriam Lednická
Rajec
detail
26.02.2018 ZMLUVA O NÁJME BYTU ZML 2018/85 uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
2018/085
125.96 Natália Turjanica a manžel Viacheslav Vasylynets
Rajec
detail
23.02.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/154
30.00 Špánik Milan
Rajec
detail
21.02.2018 ZMLUVA o poskytovaní právnych služieb podľa zákona Č. 586/2003 Z. z. o advokácii
2018/099
0.00 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokátska kancelária
Nemessányiho 30A, 040 15 Košice Šaca
detail
20.02.2018 Zmluva o dielo č. 2018/46
2018/046
179,380.39 REDSTON, s.r.o.
Hollého 203/50, 015 01 Rajec
detail
19.02.2018 Nájomná zmluva č. 2018/41 na prenájom veľkoobjemového kontajnera.
2018/041
365.00 EMIT, spol. s r.o.
Bystrická 57, 015 01 Rajec
detail
16.02.2018 DODATOK č. 1. k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov uzatvorený podľa ustanovenia 289 a nasl. Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením § 558
2018/066
0.00 Ing. Viliam Čech,
K Surdoku 9, 080 01 Prešov, SR
detail
15.02.2018 Poistná zmluva
2018/048
28.22 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 81105 Bratislava
detail
15.02.2018 Poistná zmluva
2018/049
28.24 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 81105 Bratislava
detail
15.02.2018 Poistná zmluva
2018/050
28.40 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 81105 Bratislava
detail
15.02.2018 Poistná zmluva
2018/051
28.40 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 81105 Bratislava
detail
15.02.2018 Poistná zmluva
2018/052
28.40 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 81105 Bratislava
detail
15.02.2018 Poistná zmluva
2018/053
28.45 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 81105 Bratislava
detail
15.02.2018 Poistná zmluva
2018/054
28.42 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 81105 Bratislava
detail
15.02.2018 Poistná zmluva
2018/055
28.19 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 81105 Bratislava
detail
15.02.2018 Poistná zmluva
2018/056
28.14 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 81105 Bratislava
detail
15.02.2018 Poistná zmluva
2018/057
28.10 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 81105 Bratislava
detail
15.02.2018 Poistná zmluva
2018/058
32.54 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 81105 Bratislava
detail
15.02.2018 Poistná zmluva
2018/059
32.41 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 81105 Bratislava
detail
« späť 1 15 26 27 28 29 30 31 32 44 58 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa